Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Geest in Kunst 2014

geest in kunstRond Hemelvaart en Pinksteren is er in Eindhoven een kunstroute uitgezet: “Geest in Kunst”. In 2012 bleek deze kunstroute met een sterk oecumenisch karakter een groot succes. Een reden te meer om ook dit jaar weer een kunstroute te organiseren. In vier kerkgebouwen in de binnenstad laten kunstenaars, op uitnodiging van de Eindhovense Kerken, zien waar de Pinkstergeest toe kan leiden.

Pinksteren, het feest van de Geest, heeft te maken met creativiteit, geestdrift en inspiratie. Kunstenaars maken dat zichtbaar in hun werk dat tussen Hemelvaart en Pinksteren in vier kerken wordt geëxposeerd. De Sint-Catharinakerk, de Paterskerk, de Studentenkerk (Kanaalstraat) en de Remonstrantse kerk (Dommelhoefstraat) zijn vanaf 29 mei tot en met 9 juni van 13.00 tot 17.00 geopend. Alleen maandag 2 juni is de tentoonstelling gesloten. Toegang is vrij. In elke kerk is een routebeschrijving beschikbaar. 29 mei, 1 juni en 8 juni worden om 17.00 uur besloten met een meditatief moment in de Sint-Catharinakerk.

De kunstenaars die dit jaar aan dit project deelnemen zijn: Ignace Schretlen (Catharinakerk), Huub Bogaers en Leo Steinhauzer (Paterskerk), Julia Boix-Vives, Maria Kapteijns, Carola Mokveld, Marijke van Overbeek (Studentenkerk) en Geert Hüsstege (Remonstrantenkerk).

Oecumenisch samenwerking

Woensdag 4 juni om 16.00 uur gaat de Koptische pastoor Yoessef voor in een vesperviering samen met diakenen in de Remonstrantse kerk.

Op zaterdag 31 mei zal er van 13.00- 14.00 uur een wrokshop ‘icoonschilderen voor kinderen’ zijn in de Remonstrantse kerk.

Aan het project werken mensen mee uit de Rooms-Katholieke Kerk, de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Evangelisch-Lutherse Gemeente, de International Baptist Church, de Koptische Kerk, de Studentenkerk, de Raad van Kerken, de Protestantse Gemeente Eindhoven, de Remonstrantse Kerk.

De Stichting voor Religie en Kunst in Eindhoven (SRKE) maakt deze kunstroute mogelijk

voor meer informatie en het volledige programma zie: www.geestinkunst.dse.nl

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI