Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Watersnoodramp in Servië, Bosnië en Kroatië

poplava pomoc 2014 2Door aanhoudende, hevige regenval in Servië, Bosnië en Kroatië hebben zich in enkele dagen tijd grote overstromingen voorgedaan. De rivieren Sava, Drina en Donau zijn buiten hun oevers getreden. Een groot gebied van meer dan 20.000 km2 staat onder water. Tot nu toe zijn 35 lichamen geborgen en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. Nijpend is de situatie rond de reeds helemaal onder gelopen stad Obrenovac ten zuiden van Belgrado waar een grote electriciteitscentrale ligt. 

Mocht deze uitvallen dan komt de helft van Servië zonder stroom te zitten. Met man en macht wordt gewerkt aan de versterking van de rivierdijken om nieuwe doorbraken te voorkomen. De drie landen hebben een beroep gedaan op de internationale gemeenschap. De EU heeft steun toegezegd. In Nederland is het Rode Kruis begonnen met een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de overstromingen.

Lokale initiatieven

Getroffen door de omvang van de ramp zijn de Servische, Bosnische en Kroatische gemeenschappen in Nederland begonnen met de inzameling van hulpgoederen. In Nijmegen heeft de Servisich orthodoxe parochie van de heilige Sava in samenwerking met de rooms-katholieke Byzanijnse kapel een hulpactie gestart. Vanaf 20 mei worden bij deze kapel aan de Dobbelmanweg 3 tussen 14.00 en 18.00 uur hulpgoederen ingezameld. Gevraagd wordt om voedsel en kleding, met name voor baby's en kinderen, en dekens. Het is de bedoeling dat de hulpgoederen de volgende week met een vrachtwagen naar Servië zullen worden gebracht.

Op facebook hebben Kroatische jongeren ook een initiatief genomen tot een inzamelingsactie. Op de pagina worden de rekeningnummers vermeld van zowel Caritas als het Rode Kruis in Kroatië, Bosnië en Servië waarop donaties kunnen worden overgemaakt. Ook bieden de jongeren hulp aan bij het inzamelen en vervoeren van hulpgoederen.

 

 

 

 

 

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI