Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Jaarverslag Pauselijke Missie voor Palestina - Jeruzalem

pmp jerusalem

Het werk van de Pauselijke Missie voor Palestina (PMP) dat vanuit het bureau in Jeruzalem wordt verricht is in Nederland nauwelijks bekend. Onlangs ontvingen we op het secretariaat van de vereniging het jaarverslag van het afgelopen jaar. Het geeft een indrukwekkend overzicht van de vele sociale en educatieve projecten.  

De Pauselijke Missie voor Palestina werd 64 jaar geleden opgericht. Het bureau in Jeruzalem onder leiding van Sami El-Yousef telt negen medewerkers en houdt zich meer dan vijftig jaar bezig met humanitaire en sociaal werk. De Pauselijke Missie voor Palestina maakt deel uit van de Catholic Near East Welfare Association (CNEWA).

In 2013 werden in totaal 131 projecten gesteund met een bedrag van in totaal 2,4 miljoen dollar. Het werk strekt zicht uit over de West-Bank, Jeruzalem, de Gaza-strook en Israel. In 2013 werd 460.700 dollar besteed aan noodhulp in de Gaza-strook, 322.470 aan subsidies voor instellingen en 286.740 aan programma's ten behoeve van jongeren. Ruim 1 miljoen dollar werd uitgegeven voor de verbetering van de toegang tot openbare voorzieningen en bijna een half miljoen dollar voor de bevordering van fatsoenlijke werkgelegenheid.

PMP werd in 1949 opgericht door de paus Pius XII met het doel humanitaire hulp te verlenen in het Heilig Land na de eerste Arabisch-Israelische oorlog en de deling van Palestina. In de eerste periode tot 1959 werd voor 34 miljoen dollar aan noodhulp gegeven (voedsel, kleding, medisch). Na de oorlog in 1967 begon de PMP met de opbouw en ontwikkelking van een netwerk van in de gemeenschap gewortelde organisaties (Community based organisations) waaronder scholen, ziekenhuizen, weeshuizen, charitatieve instellingen en tehuizen voor ouderen. Hiertoe behoorden ook de Bethlehem University, het Ephata Instituut voor Doven in Bethlehem en de Moeder en Kind Klinieken in de Gaza strook.

Het jaarverslag geeft een gedetailleerd overzicht van de gesteunde projecten. Daaruit blijkt de brede en open oriëntatie  van PMP die aan de hele samenleving ten goede kom.t

 

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI