Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Ingebruikname Syrisch-katholieke kerk Arnhem

zalven en wassenAfgelopen zondagmiddag, 4 mei, vond in Arnhem een bijzondere dienst plaats. Omringd door vrijwel zijn gehele episcopaat wijdde Zijne Zaligheid Mar Ignatius Youssef III Younan, katholiek patriarch van Antiochië voor de Syriërs, voor de landelijke Syrisch-katholieke parochie van de H. Johannes de Apostel het altaar in de voormalige r.k. Willibrordkerk aan de Oude Velperweg in. Vele gelovigen van deze geünieerde oosterse kerk, maar ook anderen: Syrisch-orthodoxen, katholieke Chaldeeërs en rooms-katholieke Nederlanders, zorgden voor een stampvolle kerk.

Mgr Noël Mosa Alcastoma mag trots zijn dat zijn geloofsgemeenschap deze kerk heeft weten te verwerven. Hij heeft patriarch SKKde titel van choorbisschop (geen echte bisschop,  maar een hoge kerkelijke functionaris), is voor zijn kerk in Nederland patriarchaal vicaris (vertegenwoordiger van de patriarch) en pastoor van de Nederlandse parochie. De Syrisch-katholieke Kerk van Antiochië is een kleine oosters-katholieke kerk, oorspronkelijk geworteld in het Midden-Oosten, maar steeds meer ook in de westerse emigratie en een eerbiedwaardige representant van de grotere Aramese traditie in het universele christendom. Mgr Mosa zelf is afkomstig uit Irak. Zijn parochie bestaat vooral uit mede-Irakezen, maar ook uit Libanese en Syrische staatsburgers. In een recent of verder verleden zochten de meesten van hen als asielzoekers in Nederland een veiliger bestaan dan in hun eigen vaderland mogelijk was. Ook nu was, zo bleek uit de woorden van de verschillenden toespraken tijdens deze liturgie,  de oorlog in met name Syrië in de hoofden en harten van de mensen niet ver weg .

Altaarwijding

Na de plechtige binnenkomst om 13 uur van de patriarch en zijn bisschoppen, vergezeld van rooms-katholieke en oecumenische gasten, onder wie de Syrisch-orthodoxe bisschop van Nederland Mor Polycarpus, vond eerst de altaarwijding plaats. Het koor zong Aramese gezangen onder instrumentale begeleiding. Dat overigens vrijwel alle Syrisch-katholieke bisschoppen, hier elf in tal, acte de presence gaven, onderstreepte het belang van deze ingebruikname van het kerkgebouw voor de Syrisch-katholieke Kerk van Antiochië. Het altaar werd eerst volgens een oud ritueel gezalfd en gewassen door de patriarch, de pastoor en een diaken, om daarna met witte dwalen te worden bekleed. Herhaalde malen, overigens ook later in de dienst, klonken hierbij vanuit de kerk de schelle midden-oosterse vreugdekreten van de vrouwen op

lectrice SKKEucharistieviering

Hierna volgde de eucharistieviering, in het Arabisch, het Aramees (het ‘Kerklatijn’ van de Syrisch-katholieke Kerk) en het Nederlands. Een diaken zong het epistel in het Arabisch, waarna een koorlid, een jonge vrouw in lang blauwkleurig gewaad,  dezelfde lezing nog eens in onvervalst Nederlands, compleet met Gooise ‘r’, voorlas. Hulpbisschop Hoogenboom van Utrecht, die kardinaal Eijk vertegenwoordigde, las het evangelie in het Nederlands, nadat een van de Syrisch-katholieke bisschoppen dat eerder in het Arabisch had gezongen. Na de Dienst van de Tafel en de Communie volgden aan het einde van de dienst felicitaties van allerlei kanten en in vele talen: Arabisch, Aramees, Frans, Engels en Nederlands. De feestelijke bijeenkomst werd naar goed midden-oosters gebruik, afgesloten met een receptie en een gezamenlijke maaltijd in een van de zijgebouwen en de tuin van de kerk.

Foto’s (L. van Leijsen)
- Patriarch, pastoor en diaken verrichten het ritueel van het zalven en wassen van het altaar.
- De Syrisch-katholieke patriarch Ignatius Youssef III, met naast hem Mor Polycarpus, aartsbisschop van de Syrisch-orthodoxe kerk in Nederland.
- Lezing van het epistel in het Nederlands door een Syrisch-katholieke lectrice.

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Embregt. zei Meer
  Zeer verdiend; van harte proficiat!!
  2 dagen geleden
 • Johan Juurlink zei Meer
  Prima samenvatting van deze zeer nuttige bijeenkomst. maandag 22 november 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Je kunt het nummer downloaden, is gratis woensdag 13 oktober 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI