Onthulling Armeens Genocide-monument in Almelo

24pril 2014 openingDonderdag jongstleden was het 24 april. Traditiegetrouw de dag waarop de Armeense Genocide wordt herdacht. Dit jaar was die massamoord 99 jaar geleden. In Almelo werd bij de Armeens-Apostolische kerk om 14 uur plechtig het “Armenian  Genocide Memorial Almelo” ingewijd en onthuld. De Katholieke Vereniging voor Oecumene was hiervoor uitgenodigd en bij de plechtigheid aanwezig.

Op 24 april 1915 kondigden de Ottomaans-Turkse autoriteiten midden in WO I en als bondgenoot van Duitsland maatregelen af tegen de eigen Armeense burgers. Deze werden verdacht van hulp aan de tsaristisch-Russische vijand. De maatregel  liep uit op regelrechte volkerenmoord op het Armeense volk.

Nieuwe gedenkteken

24pril 2014 bisschop

Het monument in Almelo herinnert aan het memorial Tsjitsjernakabert in Armenië’s hoofdstad Jerevan: een cirkel van Armeense kruisstenen met in het midden een eeuwige vlam. Men begon met een Armeens-Apostolisch herdenkingsgebed in de rouwplechtigheid bij het nieuwe gedenkteken, geleid door bisschop Arshak Khachatryan uit Armenië, officieel afgevaardigde van de Armeense katholikos-patriarch Hierna volgden de onthulling en kranslegging. Naast de Armeense priester van de Almelose kerk, Der Mashtotz, waren er de priesters van Amsterdam en Antwerpen, kerkelijke en wereldlijke gasten, onder wie de ambassadrice van de Republiek Armenië. Na de onthulling volgden vele toespraken van Armeniërs en niet-Armeense Nederlanders (onder wie Tweede Kamer-leden) en muzikale intermezzo’s.

Vele aanwezigen

Vele honderden Armeniërs maar ook niet-Armeniërs waren, vaak met bloemen,  naar deze bijzondere dodenherdenking gekomen. De 99ste herdenking was de opmaat naar de honderdjarige herdenking volgend jaar. Met de komst van het memorial in Almelo lijkt de Armeense traditie van het gedenken van de Armeense Genocide zich ook in ons land weer meer vaste voet te hebben verworven. 

Foto's (L. van Leijsen)

- Koorzangers en diakens bij het monument
- Bisschop Khachatryan.