Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Onthulling Armeens Genocide-monument in Almelo

24pril 2014 openingDonderdag jongstleden was het 24 april. Traditiegetrouw de dag waarop de Armeense Genocide wordt herdacht. Dit jaar was die massamoord 99 jaar geleden. In Almelo werd bij de Armeens-Apostolische kerk om 14 uur plechtig het “Armenian  Genocide Memorial Almelo” ingewijd en onthuld. De Katholieke Vereniging voor Oecumene was hiervoor uitgenodigd en bij de plechtigheid aanwezig.

Op 24 april 1915 kondigden de Ottomaans-Turkse autoriteiten midden in WO I en als bondgenoot van Duitsland maatregelen af tegen de eigen Armeense burgers. Deze werden verdacht van hulp aan de tsaristisch-Russische vijand. De maatregel  liep uit op regelrechte volkerenmoord op het Armeense volk.

Nieuwe gedenkteken

24pril 2014 bisschop

Het monument in Almelo herinnert aan het memorial Tsjitsjernakabert in Armenië’s hoofdstad Jerevan: een cirkel van Armeense kruisstenen met in het midden een eeuwige vlam. Men begon met een Armeens-Apostolisch herdenkingsgebed in de rouwplechtigheid bij het nieuwe gedenkteken, geleid door bisschop Arshak Khachatryan uit Armenië, officieel afgevaardigde van de Armeense katholikos-patriarch Hierna volgden de onthulling en kranslegging. Naast de Armeense priester van de Almelose kerk, Der Mashtotz, waren er de priesters van Amsterdam en Antwerpen, kerkelijke en wereldlijke gasten, onder wie de ambassadrice van de Republiek Armenië. Na de onthulling volgden vele toespraken van Armeniërs en niet-Armeense Nederlanders (onder wie Tweede Kamer-leden) en muzikale intermezzo’s.

Vele aanwezigen

Vele honderden Armeniërs maar ook niet-Armeniërs waren, vaak met bloemen,  naar deze bijzondere dodenherdenking gekomen. De 99ste herdenking was de opmaat naar de honderdjarige herdenking volgend jaar. Met de komst van het memorial in Almelo lijkt de Armeense traditie van het gedenken van de Armeense Genocide zich ook in ons land weer meer vaste voet te hebben verworven. 

Foto's (L. van Leijsen)

- Koorzangers en diakens bij het monument
- Bisschop Khachatryan.

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI