Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Bijeenkomst over kerkelijke hulpverlening aan Syrië verplaatst naar 20 juni

detail poster ZOK-2014 453x640Onder auspiciën van de Raad van Kerken bereidt de Katholieke Vereniging voor Oecumene in samenwerking met Kerk in Actie, de Assyrisch-mesopotamische Vereniging en de stichtng 'Help Christenen in Syrië', een bijeenkomst over de kerkelijke hulpverlening aan slachtoffers van de oorlog in Syrië. De bijeenkomst zou, zoals aangekonding in de tijdschriften Pokrof en Overeen plaatsvinden op 28 mei a.s. in het St. Ephremklooster van de Syrisch-Orthodoxe Kerk, maar wordt vanwege de installatie van de nieuwe patrirach Mor Ignatius Afrem II op 29 mei in Damascus verplaatst naar 20 juni a.s. eveneens in het klooster St. Ephrem. Graag opgave vooraf via

Mor Ignatius Aprhem IIOp 21 maart overleed patriarch Mor Zakka I Iwas op 80 jarige leeftijd aan een hartaanval in het ziekenhuis in Kiel (Duitsland) waar hij al geruime tijd onder behandeling was. Op 31 maart werd metropoliet Mor Cyril Aphrem Karim van het aartsbisdom van de Syrisch Orthodoxe Kerk voor het oosteljik deel van de Verenigde Staten tijdens de bijeenkomst van de Heilige Synode in Beiroet (Libanon) gekozen tot de nieuwe patriarch van de Syrisch Orthodoxe Kerk van Antiochië en het hele Oosten. Hij is de 123e opvolger op de stoel van Antiochië in de lijn van de apostel Petrus.

Voordat de installatie van de nieuwe patriarch plaatsvindt is er een periode van veertig dagen om afscheid te nemen van de overleden patriarch. Zijn uitvaart zal plaatsvinden op 4 mei in de patriarchale St. George Cathedral in Damascus.

In dezelfde kerk zal op 29 mei de installatie plaatsvinden van patriarch Mor Ignatius Aphrem II. Voor deze belangrijke gebeurtenis zijn alle Syrisch orthodoxe metropolieten en bisschoppen en de leden van de Syrisch Orthodoxe Synode van Antiochië uitgenodigd om naar Damascus te komen.

Conferentie

In samenwerking met Kerk in Actie en enkele Syrische organisaties werkt de Vereniging aan de voorbereiding van een bijeenkomst over de kerkelijke hulpverlening aan de slachtoffers van de oorlog in Syrië. Het initiatief werd mede op verzoek van aartsbisschop Mor Polycarpus van de Syrisch Orthodoxe Kerk in Nederland genomen en zal nu dus plaatsvinden op 20 juni in het St. Ephrem Klooster in Glane.

Doel van deze bijeenkomst is allereerst om zichtbaar te maken wat er vanuit de kerken (orthodox, protestant en katholiek) gebeurt op het gebied van de hulpverlening. En er is veel te vertellen. Kerk in Actie (PKN) draagt bij aan de hulpverlening via de Act-alliance waarbij samengewerkt wordt met het patriarchaat van de Grieks-orthodoxe Kerk in Damascus. De hulpverlening van de Syrisch-orthodoxe Kerk richt zich vooral op de ondersteuning van klooster in Turkije en Libanon waar vluchtelingen worden opgevangen. In de coördinatie van de hulp van katholieke organisaties speelt Caritas Midden-Oosten en Noord-Afrika een voortrekkersrol. Caritas MONA coördineert niet alleen noodhulp maar richt zich ook op medische zorg en onderwijs. De voorzitter van Caritas Syrië is Mgr. Antoine Audo sj., de Chaldeeuws-katholieke bisschop van Aleppo. Mgr. Audo komt voor deze conferentie naar Nederland om te spreken over het werk van Caritas Syrië. Binnenkort wordt op deze pagina het hele programma van de bijeenkomst bekendgemaakt.

Hulpactie Caritas Syrië 

Op de Zondag voor de Oosterse Kerken (18 mei) vraagt de Katholieke Vereniging voor Oecumene steun voor het werk van Caritas Syrië. De opbrengst van de actie komt geheel ten goede aan het werk van Caritas Syrië. Bijdragen voor Caritas Syrië kunnen worden overgemaakt op rekening van de ING met IBAN: NL73 INGB 0001087628. Meer informatie over Caritas Midden Oosten vindt u in het interview met mw. Rosette Hëchaimé op deze website.

 

 

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Ben Zwartjes zei Meer
  Rob, kan ik jou bellen? Ben Zwartjes. 3 weken geleden
 • Henk ten Voorde zei Meer
  Fijn dat Perspectief weer een vervolg heeft gekregen. Wel jammer dat nummer 61 niet als bladerboek... zaterdag 13 april 2024
 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI