Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Noodkreet van pater Frans van der Lugt sj. vanuit Homs

FransvanderLugtDe Ned­er­landse pater-jezuïet Frans van der Lugt heeft op YouTube een film­pje gezet over de toe­s­tand in de belegerde Syrische stad Homs. Frans van der Lugt SJ woont al 45 jaar in een klooster in de stad, waar hij mensen met een beperk­ing opvangt.

De mensen hebben niets te eten, zegt hij. "Moed­ers zoeken op straat naar eten voor hun kinderen." In het film­pje luidt hij ook de nood­klok over de gebrekkige medis­che voorzienin­gen in Homs. "We hebben drin­gend hulp nodig", zegt de pater. "We willen niet ster­ven in een zee van ellende en leed." Het film­pje is vorige week op YouTube gezet.

Gis­teren zegde de Syrische regering toe dat vrouwen en kinderen die in de belegerde stad Homs in Syrië vastzit­ten mogen vertrekken. Vlak bij Homs staat een hulp­kon­vooi klaar om de stad te bevoor­raden. De regering van pres­i­dent Assad zegt dat het kon­vooi de stad in mag als de opposi­tie de garantie geeft dat de voer­tu­igen niet wor­den aangevallen of geplun­derd.

 VanDerHulst

Engelse vertaling door Mark Antony:

Father Francis: My name is Father Francis. I am talking from the besieged Old City of Homs. I represent Christians in this area. We Christians and Muslims alike have been living in harsh and painful conditions and suffering as a result of many difficulties. The major problem is hunger, as people cannot find anything to eat. It is very distressing when you see people roaming the streets looking for food for their kids. Other big problem is medical supplies. There are many people here who need specialized medical operations. They have been suffering a lot. This situation is unbearable, we need real aid, and our problems need to be tackled. We have been trapped for over a year and a half.
Cameraman: Do you think the international community will take any measures or that it will remain silent?
Father Francis: It is unreasonable how the international community is keeping silent while we are starving. We love life and do not want to die or drown in the sea of death and pain. Thank You.

 

Aan RTL gaf pater Frans van der Lugt een interview over het leven in Homs: Interview met RTL

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • peter zei Meer

  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 2 weken geleden
 • peter zei Meer
  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 2 weken geleden
 • fiona manuela zei Meer
  kan iemand mij vertellen hoe ik met nico sarot in contact kan komen, ik heb vroeger jaren met hem... zaterdag 18 maart 2023
 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis woensdag 18 januari 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI