Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Samen de Heer tegemoet

WILLIBRORDZONDAG 8 NOVEMBER 2020

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Noodkreet van pater Frans van der Lugt sj. vanuit Homs

FransvanderLugtDe Ned­er­landse pater-jezuïet Frans van der Lugt heeft op YouTube een film­pje gezet over de toe­s­tand in de belegerde Syrische stad Homs. Frans van der Lugt SJ woont al 45 jaar in een klooster in de stad, waar hij mensen met een beperk­ing opvangt.

De mensen hebben niets te eten, zegt hij. "Moed­ers zoeken op straat naar eten voor hun kinderen." In het film­pje luidt hij ook de nood­klok over de gebrekkige medis­che voorzienin­gen in Homs. "We hebben drin­gend hulp nodig", zegt de pater. "We willen niet ster­ven in een zee van ellende en leed." Het film­pje is vorige week op YouTube gezet.

Gis­teren zegde de Syrische regering toe dat vrouwen en kinderen die in de belegerde stad Homs in Syrië vastzit­ten mogen vertrekken. Vlak bij Homs staat een hulp­kon­vooi klaar om de stad te bevoor­raden. De regering van pres­i­dent Assad zegt dat het kon­vooi de stad in mag als de opposi­tie de garantie geeft dat de voer­tu­igen niet wor­den aangevallen of geplun­derd.

 VanDerHulst

Engelse vertaling door Mark Antony:

Father Francis: My name is Father Francis. I am talking from the besieged Old City of Homs. I represent Christians in this area. We Christians and Muslims alike have been living in harsh and painful conditions and suffering as a result of many difficulties. The major problem is hunger, as people cannot find anything to eat. It is very distressing when you see people roaming the streets looking for food for their kids. Other big problem is medical supplies. There are many people here who need specialized medical operations. They have been suffering a lot. This situation is unbearable, we need real aid, and our problems need to be tackled. We have been trapped for over a year and a half.
Cameraman: Do you think the international community will take any measures or that it will remain silent?
Father Francis: It is unreasonable how the international community is keeping silent while we are starving. We love life and do not want to die or drown in the sea of death and pain. Thank You.

 

Aan RTL gaf pater Frans van der Lugt een interview over het leven in Homs: Interview met RTL

Volledige Agenda > 

06
nov
Mariënkroon Nieuwkuijk
Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en dr. Eric Bouter, protestants theoloog spreken

08
nov
De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe het er in onze wereld over 50 jaar aan toe zal gaan.

09
dec
TUA
Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging Op woensdag 9 december 2020 organiseren de

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
 • Geert van Dartel zei Meer
  Het boekje is klaar en kan besteld worden bij het secretariaat van de Raad van Kerken 3 weken geleden
 • Ria Voet zei Meer
  Dag beste medewerkers van de Raad van Kerken en MissieNederland, het thema van de gebedsweek van... 3 weken geleden
 • Iemand van Koptische... zei Meer
  —- Schreef:
  Ja zeker paus tawadros de 2e
  maandag 20 juli 2020
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI