Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Kardinaal Eijk opende officieel Utrechtse kerkennacht

Kerkennacht 1 klIn de Sint Augustinuskerk aan de Oudegracht opende kardinaal Eijk op 21 juni officieel de Kerkennacht 2013 in Utrecht. Kort tevoren had hij het Vocaal Theologen Ensemble aan de lager gelegen kade verwelkomd, de koorleden waren daar in twee boten aan wal gekomen. Na de openingstoespraak van kardinaal Eijk gaf het koor vervolgens een concert in de Sint Augustinuskerk.

 

Oecumenisch vuurKerkennacht 3 kl

Kardinaal Eijk plaatste de Kerkennacht binnen het kader van het streven naar de eenheid onder de christelijke kerken. "Door de samenwerking bij de totstandkoming en realisering van het programma van de Kerkennacht komen de kerken dichter bij elkaar. Vorig deden er 25 kerken mee, nu 40. Dit is een aanmerkelijke toename. Tevens wordt de kerkennacht in steeds meer plaatsen georganiseerd: vorig jaar in 25 plaatsen, dit jaar in 50 plaatsen. De Kerkennacht mag zich dus verheugen in een groeiende belangstelling," aldus de Utrechtse aartsbisschop.
Het blijft volgens hem zaak het oecumenisch vuur brandend te houden. Hoewel in de loop der eeuwen enkelingen zijn geweest die hebben geprobeerd de eenheid tussen de christelijke kerken te herstellen, werd dit streven pas in de twintigste eeuw door een brede stroming gedragen. "Zeker in de jaren tijdens en vlak na het Tweede Vaticaans Concilie bestond er vooral een ons land een groot enthousiasme voor de oecumene. Sommigen koesterden daarbij de hoop dat de eenheid onder de kerken snel zou worden hersteld. Die verwachting is niet uitgekomen."

'Hart voor God openen'

Omdat het streven naar de eenheid tussen de kerken een taaie klus is die geduld en uithoudingsvermogen vergt, bekoelde het oecumenische enthousiasme sinds het einde van de jaren zeventig van de vorige eeuw, aldus kardinaal EIjk. "Van protestantse zijde ging veel energie zitten in het Samen-Op-Weg proces dat leidde tot de oprichting van de Protestantse Kerk in Nederland in 2004. Bovendien zijn veel kerken in hun strijd om te overleven geneigd om zich vooral op zichzelf te focussen. Het blijft echter zaak het oecumenisch vuur brandend te houden. Jezus had bij de stichting van de Kerk één kerk verspreid over de hele wereld voor ogen."
Kardinaal Eijk noemde enkele ontmoetingen met leiders van andere kerken die paus Franciscus in zijn nog korte pontificaat al heeft gehad: met Tawadros II, de Koptische Paus en Patriarch van de zetel van Sint Marcus te Alexandrië en met Justin Welby, de nieuwe aartsbisschop van Canterbury. "Daarbij heeft paus Franciscus zich in niet mis te verstane bewoordingen uitgelaten over het belang van de oecumene."
"Een van die activiteiten waarin wij samenwerken, is de Kerkennacht. De kerken hopen dat door de openstelling van hun kerkgebouwen en het aanbod van een speciaal programma ook mensen binnenlopen bij wie Christus en Zijn Kerk uit beeld zijn geraakt. De vlam van hun geloof kan altijd weer opflakkeren. Ook hopen we mensen te verwelkomen die met het christelijk geloof wellicht helemaal niet vertrouwd zijn, maar mogelijk door een kennismaking met de kerk hun hart voor God kunnen openen."

Rijdende kerkKerkennacht 8 kl

Donderdagmiddag 20 juni en vrijdagmiddag 21 juni werd de Kerkennacht al zichtbaar in de Utrechtse straten. Een kunstenaar bouwde in opdracht van de Stuurgroep Kerkennacht een rijdende kerk waarmee de aandacht werd gevestigd op het grote evenement van vrijdagavond. Op drukke plekken in de stad, zoals Domplein, Steenstraat en Neude, konden mensen de rijdende kerk tegenkomen en hun persoonlijke visie op kerk en religie kenbaar maken door een boodschap in/op deze kerk achter te laten. Kardinaal Eijk voegde daar bij het verlaten van de Augustinuskerk nog een wens aan toe.

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI