Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Eenheid in Verscheidenheid

Oosterse

Katholieke

Kerken

Zondag voor de Oosterse Kerken

15 mei 2022

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Het mysterie in beeld? Iconen in Oost en West

fragment Pokrof icoon rusland 1800 Temple GalleryHet tijdschrift Pokrof bestaat 60 jaar. Reden voor een feestelijke viering. Bij gelegenheid van dit jubileum wordt daarom op vrijdag 24 mei a.s. van 13.00 tot 17.00 uur in Kasteel Hernen (bij Wijchen) een symposium georganiseerd over de betekenis van het beeld in de tradities van Oost en West.

Iconen zijn religieuze beeltenissen. Niet alle kerken hebben iconen, zelfs niet in het Oosten. Maar wel hebben alle kerken iets met religieuze beeltenissen, al is het maar dat ze er iets tegen hebben – want kun je Gods mysterie wel verbeelden?

Religieuze beeltenissen nu

In onze visueel georiënteerde samenleving heeft de religieuze afbeelding zeker aan betekenis gewonnen. Die ontwikkeling neemt wel verschillende vormen aan: variërend van nieuwe wegen inslaan tot het grijpen binnen de westerse kerken naar een oude eerbiedwaardige traditie uit het Oosten: de icoon.

Het religieuze beeld in 3 tradities

Leo van Leijsen onderzoekt de aanwezigheid en soms afwezigheid van iconen in de oosterse en oriëntaalse kerken; Elisabeth Hense kijkt met ons naar de plaats die het religieuze beeld in de westerse katholiek traditie inneemt. Siets Nieuwenhuizen staat stil bij de houding van de Reformatie ten opzichte van het beeld en bij de hedendaagse ontwikkelingen die in het protestantse christendom plaatsvinden.

Deelname aan de feestelijke jubileumviering

Deelnamekosten bedragen € 10.
Aanmelden via of 030 2326907.
Na aanmelding en betaling ontvangt u een bevestiging van deelname.

 

Programma

Het mysterie in beeld? Iconen in Oost en West
Symposium bij gelegenheid van 60 jaar Pokrof

13.00 uur: Aankomst
en ontvangst met koffie en thee.

13.30 uur:  Opening door drs Geert van Dartel (directeur
van de Katholieke Vereniging voor Oecumene en redactielid Pokrof).

13.40 uur:  Drs Dolf Langerhuizen (priester van de Byzantijnse ritus en hoofdredacteur), over het tijdschrift bij gelegenheid van 60 jaar Pokrof.

13.50 uur:  Drs Leo van Leijsen (medewerker Oosterse Kerken KVvO en redactiesecretaris Pokrof), over iconen in de oosterse en oriëntaalse kerken.

14.15 uur:  Korte gelegenheid tot vragen.

14.20 uur:  Dr Elisabeth Hense (universitair docent spiritualiteit Radboud Universiteit Nijmegen), over de religieuze beeltenis in het westerse katholicisme van heden en verleden.

14.45 uur:  Korte gelegenheid tot vragen.

14.50 uur:  Koffie-/theepauze.

15.25 uur:  Drs Siets Nieuwenhuizen (emeritus-predikant PKN en leerling-icoonschilder), over het beeld in het protestantisme vroeger en nu.

15.50 uur:  Korte gelegenheid tot vragen.

15.55 uur:  Afsluiting van lezingengedeelte

16.00 uur:  Receptie.

Tijdens de receptie worden u hapjes en drankjes aangeboden. Gedurende de bijeenkomst zijn enkele liederen gepland.

Wijzigingen voorbehouden

- Foto: Fragment van Russische icoon van de Bescherming van de Moeder Gods (Pokrof), van ongeveer 1800. (Foto: Temple Gallery, Londen)

Volledige Agenda > 

28
juni
Drift 23.012 Utrecht
Masterclass met prof. dr. Urs von Arx Deze masterclass is een unieke kans om in gesprek te gaan op basis

28
juni
Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht
Met medewerking van: • Ds. Trinette Verhoeven - Classispredikant (Classis Utrecht), Protestantse Kerk in

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Islam send no message of peace or shalom to the people of the world only terror zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Christians in Syria Irak Libanon and Middle East total burning why can we build a new church in Saudi or Iran etc zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  Armenia and Georgia borders protect by christian Putin or islam ottomania Erdogan? zaterdag 16 april 2022
 • Peter Abraham van de... zei Meer
  First Roman Emperor Constant believe in Christ his words en Putin today? zaterdag 16 april 2022
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI