Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Felicitaties en gebed voor paus Franciscus

Bergoglio2De verkiezing van de paus Franciscus is in de oecumene met enthousiasme ontvangen. De secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, dr. Olav Fykse Tveit, stuurde een oecumenische groet aan de nieuwe paus waarin hij hem verzekerde van de voortzetting van de betrokkenheid van de Wereldraad bij de Rooms-katholieke Kerk onder het pontificaat van paus Franciscus. 

Tveit noemde de uitverkiezing van paus Franciscus een grote verandering in het leven van de Rooms-katholieke Kerk die ook van invloed is op de mensen in andere kerken en godsdiensten. Refererend aan de verkiezing van kardinaal Jorge Bergoglio uit Argentinië, de eerste paus van het Zuidelijk Halfrond, zeit Tveit dat wij door deze mede-"pelgrim voor gerechtigheid en vrede, die een eenvoudig leven heeft geleid en die een passie heeft voor sociale gerechtigheid en de verbetering van de situatie van de armen, ons commitment voor gerechtigheid en vrede opnieuw bevestigen."

"Sinds het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren zestig hebben de Rooms-katholieke Kerk en de Wereldraad een constructieve dialoog gevoerd en samengewerkt in zaken van geloof, getuigenis en de fundamentele eenheid van het hele Lichaam van Christus," aldus Tveit.

"We hebben geleerd dat we samen pelgrims zijn in de ene oecumenische beweging, en we zijn zeer dankbaar voor de wijze waarop de Katholieke Kerk met ons samenwerking aan de zeer belangrijke vragen met betrekking tot eenheid, ecclesiologie, missie en interreligieuze dialoog."

"In nauwe samenwerking met paus Franciscus kijken we uit naar het verder ontwikkelen van de deze positieve relatie met de de Katholieke Kerk, die in het verleden zo zorgvuldig tot stand is gekomen."

Latijns-Amerikaanse reacties

In Latijns Amerika hebben de leiders van de lidkerken van de Wereldraad positief gereageerd op de keuze van paus Franciscus.

"We feliciteren Franciscus I, de eerste paus uit Latijns Amerika. We kennen het werk van kardinaal Bergoglio in het aartsbisdom van Buenos Aires en we waarderen hem vanwege zijn gevoeligheid voor de sociale problemen en voor de oecumenische dialoog," aldus Rev. Nilton Giese, algemeen secretaris de de Latijns-Amerikaanse Raad van Kerken.

"De Evangelische Kerk van de River Plate (Argentinië) feliciteerde de gelovigen van de Rooms-katholieke Kerk met de verkiezing van de nieuwe paus, die voor het eerst in de geschiedenis uit Latijns-Amerika afkomstig is, aldus Rev. Antonio Carlos Alfredo Duarte Voelker, preses van de Evangelische Kerk van de River Plate. "We hebben er vertrouwen in dat zijn jarenlange pastorale ervaring hem zal helpen om een nieuwe visie uit te dragen voor hen die lijden onder vervolging en marginalisering."

Andere Kerken

Ook van andere kerken kwamen er veel positieve reacties op de verkiezing van paus Franciscus. 

De Oecumenische Patriarch Bartholomeos – hoofd van de Orthodoxe Kerk wereldwijd aan de nieuwe paus, Franciscus I, een hartelijke boodschap gestuurd met de wens "dat zijn pontificaat zal mogen bijdragen tot de vrede in de wereld in de woelige tijd waarin we leven; tot verbetering van de toestand van hen die noodlijdend zijn; en tot een verdere stap in het zoeken naar de zichtbare eenheid tussen de twee Kerken, de Rooms–Katholieke en de Orthodoxe".

De geestelijk leider van de Anglicaanse Kerk, aartsbisschop Welby van Canterbury, wenst Franciscus alle voorspoed met de enorme verantwoordelijkheid die hij nu heeft gekregen. Welby kijkt er naar uit om de nieuwe paus te ontmoeten en om met hem samen te werken. 

De Russisch-Orthodoxe Kerk hoopt dat met de keuze voor Franciscus de dialoog met de Rooms-katholieke Kerk zal worden voortgezet. Een woordvoerder zegt dat "de conservatieve denkbeelden van de paus het geloof zullen versterken". 

(Bron: WCC, Orthobel en NOS)

 

 

 

Volledige Agenda > 

11
mrt
Zoom
Het Pastoraal Congres Als God ons renoveert, dat de gezamenlijke nieuwe bewegingen aanbieden aan de

07
apr
TUA
Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging Op woensdag 7 april 2021 organiseren de

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... 2 weken geleden
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... 2 weken geleden
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... 3 weken geleden
 • Hans Noot zei Meer
  Ik heb best veel interesse in de lezingen. Echter, de vorige keer dat ik een lezing bijwoonde, was... 3 weken geleden
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI