Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Slide background

ZONDAG VOOR DE OOSTERSE KERKEN - 10 MEI 2020

DE WEG NAAR HET LICHT

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Felicitaties en gebed voor paus Franciscus

Bergoglio2De verkiezing van de paus Franciscus is in de oecumene met enthousiasme ontvangen. De secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, dr. Olav Fykse Tveit, stuurde een oecumenische groet aan de nieuwe paus waarin hij hem verzekerde van de voortzetting van de betrokkenheid van de Wereldraad bij de Rooms-katholieke Kerk onder het pontificaat van paus Franciscus. 

Tveit noemde de uitverkiezing van paus Franciscus een grote verandering in het leven van de Rooms-katholieke Kerk die ook van invloed is op de mensen in andere kerken en godsdiensten. Refererend aan de verkiezing van kardinaal Jorge Bergoglio uit Argentinië, de eerste paus van het Zuidelijk Halfrond, zeit Tveit dat wij door deze mede-"pelgrim voor gerechtigheid en vrede, die een eenvoudig leven heeft geleid en die een passie heeft voor sociale gerechtigheid en de verbetering van de situatie van de armen, ons commitment voor gerechtigheid en vrede opnieuw bevestigen."

"Sinds het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren zestig hebben de Rooms-katholieke Kerk en de Wereldraad een constructieve dialoog gevoerd en samengewerkt in zaken van geloof, getuigenis en de fundamentele eenheid van het hele Lichaam van Christus," aldus Tveit.

"We hebben geleerd dat we samen pelgrims zijn in de ene oecumenische beweging, en we zijn zeer dankbaar voor de wijze waarop de Katholieke Kerk met ons samenwerking aan de zeer belangrijke vragen met betrekking tot eenheid, ecclesiologie, missie en interreligieuze dialoog."

"In nauwe samenwerking met paus Franciscus kijken we uit naar het verder ontwikkelen van de deze positieve relatie met de de Katholieke Kerk, die in het verleden zo zorgvuldig tot stand is gekomen."

Latijns-Amerikaanse reacties

In Latijns Amerika hebben de leiders van de lidkerken van de Wereldraad positief gereageerd op de keuze van paus Franciscus.

"We feliciteren Franciscus I, de eerste paus uit Latijns Amerika. We kennen het werk van kardinaal Bergoglio in het aartsbisdom van Buenos Aires en we waarderen hem vanwege zijn gevoeligheid voor de sociale problemen en voor de oecumenische dialoog," aldus Rev. Nilton Giese, algemeen secretaris de de Latijns-Amerikaanse Raad van Kerken.

"De Evangelische Kerk van de River Plate (Argentinië) feliciteerde de gelovigen van de Rooms-katholieke Kerk met de verkiezing van de nieuwe paus, die voor het eerst in de geschiedenis uit Latijns-Amerika afkomstig is, aldus Rev. Antonio Carlos Alfredo Duarte Voelker, preses van de Evangelische Kerk van de River Plate. "We hebben er vertrouwen in dat zijn jarenlange pastorale ervaring hem zal helpen om een nieuwe visie uit te dragen voor hen die lijden onder vervolging en marginalisering."

Andere Kerken

Ook van andere kerken kwamen er veel positieve reacties op de verkiezing van paus Franciscus. 

De Oecumenische Patriarch Bartholomeos – hoofd van de Orthodoxe Kerk wereldwijd aan de nieuwe paus, Franciscus I, een hartelijke boodschap gestuurd met de wens "dat zijn pontificaat zal mogen bijdragen tot de vrede in de wereld in de woelige tijd waarin we leven; tot verbetering van de toestand van hen die noodlijdend zijn; en tot een verdere stap in het zoeken naar de zichtbare eenheid tussen de twee Kerken, de Rooms–Katholieke en de Orthodoxe".

De geestelijk leider van de Anglicaanse Kerk, aartsbisschop Welby van Canterbury, wenst Franciscus alle voorspoed met de enorme verantwoordelijkheid die hij nu heeft gekregen. Welby kijkt er naar uit om de nieuwe paus te ontmoeten en om met hem samen te werken. 

De Russisch-Orthodoxe Kerk hoopt dat met de keuze voor Franciscus de dialoog met de Rooms-katholieke Kerk zal worden voortgezet. Een woordvoerder zegt dat "de conservatieve denkbeelden van de paus het geloof zullen versterken". 

(Bron: WCC, Orthobel en NOS)

 

 

 

Volledige Agenda > 

22
mrt
Utrecht
Dynamiek Stichting voor Cultuurhistorisch Onderzoek organiseert: Reis door licht en duisternis - Het mysterie van

08
mei
Den Bosch
Het Midden-Oosten wordt al jaren geteisterd door oorlog. Syrië en Irak zijn zwaar gehavende landen. De

10
mei
In het christelijk Oosten staan liturgie en spiritualiteit sterk in het teken van de verrijzenis. Een

05
juli
Utrecht
Wil je meer weten over oud-katholieke theologie? Ook in 2020 is er een summerschool “Old Catholic

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
  De weggevallen zin is weer teruggekeerd. zondag 19 januari 2020
 • Idelette Otten zei Meer
  Onderaan pag. 47 is een zin weggevallen, nl.
  - van de Hervormde Kerk bleek te zijn en de termen... vrijdag 03 januari 2020
 • Geert van Dartel zei Meer
  Kunt u dat toelichten? woensdag 18 december 2019
 • ANONIEM zei Meer
  er zitten veel fouten in! dinsdag 26 november 2019
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI