Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Oecumenisch Ave Maria van ds. Herman de Vries in Liedbundel

Herman de VriesNa 3 jaar schrijven en herschrijven is een oorspronkelijke proeve voor een oecumenisch 'Ave Maria' uiteindelijk tot een tekst geworden, die door componist, dirigent en muziekpedagoog Chris Fictoor voorzien is van een melodie. De tekst, geschreven door ds.Herman F.de Vries (Dokkum), is ontstaan vanuit de oecumenische studiedagen 'Rondom Maria' die ds.De Vries organiseert met karmelietes drs. Sanny Bruijns. Deze studiedagen worden in de Karmelkloosters te Zenderen en Almelo jaarlijks gehouden.

De oecumenische 'Ave Maria' is geschikt om te gebruiken voor persoonlijk gebruik, maar ook in liturgische vieringen, zoals een oecumenische huwelijksinzegening. Het lied zal opgenomen worden, samen met een andere tekst van ds.De Vries, in de in april 2013 te verschijnen liedbundel 'Vijftig liederen'. De bundel zal officieel aangeboden worden op 13 april 2013 te Groningen aan de Bisschop van het Bisdom Groningen-Leeuwarden, Gerard de Korte, en aan de Scriba van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland, Arjan Plaisier. Zij beiden zullen in een korte inleiding ingaan op de meerwaarde van de bundel, vooral in het kader van de oecumene.

Doel van de bundel

'Vijftig liederen' is bestemd voor gebruik in de eredienst en voor diverse vormen van meditatie en retraite. Deze nieuwe liederen ontstonden de afgelopen jaren ter gelegenheid van vieringen en bijeenkomsten van diverse kerkgenootschappen en andere maatschappelijke organisaties. De bundel wil een bijdrage leveren aan een levende praktijk van bezield zingen.

Doelgroep en bladmuziek

Uitvoerbaarheid door amateurkoren en bruikbaarheid in samenzang zijn uitgangspunten voor de samenstelling van de bundel. Alle gezangen zijn eenstemmig weergegeven, met de volledige tekst. Ze zijn daarnaast verkrijgbaar als aparte meerstemmige koorpartij/partituur, of als complete partituur met orgelbegeleiding (zonder pedaal), waarvan enkele met begeleiding door meerdere instrumenten.

Inhoud

De bundel bestaat uit zeer diverse muzikale vormen: refrein- en strofische liederen, gereciteerde, antifonale en responsoriale vormen en litanieën, naast korte verzen die bij wijze van 'mantra' kunnen worden gezongen. In de bundel is een index opgenomen zodat gezocht kan worden naar onder meer liturgische plaats, tijd van het jaar en inhoudelijke thematiek. Een aantal liederen is ontstaan bij bijzondere gelegenheden, waaronder uitvaarten. Omdat gebleken is dat deze breed bruikbaar zijn, hebben ze hier een plaats gekregen.

Teksten

De meeste liederen betreffen zowel tekst als muziek van Chris Fictoor. Daarnaast zijn teksten opgenomen van katholieke en protestantse tekstdichters en van Rabindranath Tagore; en nieuwe zettingen van traditionele gezangen: Geloofsbelijdenis, Onze Vader, Wees Gegroet, Hoog prijst mijn ziel (Magnificat) en Wenend stond zij (Stabat Mater). Bij deze gezangen is mede het gebruik in oecumenisch verband in aanmerking genomen.

Informatie

Voor nadere informatie, ook m.b.t. de dagen waarop de liedbundel geïntroduceerd zal worden: Chris Fictoor () of Herman F.de Vries ().

Foto: rkk.nl 

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Jo Gerrits, 22 jan 2... zei Meer
  Ik ontvang geen vertificatiecode, waarom niet? 1 week geleden
 • fiona manuela zei Meer
  kan iemand mij vertellen hoe ik met nico sarot in contact kan komen, ik heb vroeger jaren met hem... 1 week geleden
 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis woensdag 18 januari 2023
 • Orthodox zei Meer
  Dag Dirk, het is zeker mogelijk om je te laten dopen in een orthodoxe kerk. neem hiervoor contact op... donderdag 12 januari 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI