Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Samen de Heer tegemoet

WILLIBRORDZONDAG 8 NOVEMBER 2020

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Gebed voor de eenheid in Paulusabdij


Week van Gebed'Laten we elke dag bidden om eenheid. We hebben nog lang niet genoeg bouwstenen voor de eenheid aangedragen. We hebben nog lang niet genoeg obstakels voor de eenheid weggehaald. Laat ons bidden dat we ook zelf een instrument mogen zijn voor het herstel van de eenheid,' aldus mgr. dr. Hans van den Hende, bisschop voor oecumene, in zijn overweging in de openingsdienst van de Week van Gebed in de Paulusabdij in Oosterhout. 

Voor het tweede jaar op rij was de oecumenische gemeenschap Chemin Neuf op zondagmiddag 13 januari gastheer voor deze goed bezochte landelijke openingsdienst die werd bijgewoond door talrijke vertegenwoordigers van de lidkerken van de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie. 

Met God op weg gaanpromo tv uitzending Week van Gebed

'Wandelen met God' was het aan Micha 6,8 ontleende thema, dat in uiteenlopende stijlen werd verwoord en bezongen. De christelijke popgroep Trinity gaf een eigen vertolking van Micha 6,8 waarin ook een drumsolo op Indiase tabla was opgenomen. Het Voxtet vocaal ensemble uit Amersfoort zong een polyfone compositie van Psalm 122 van J.P. Sweelinck. In de dienst nam de pelgrimspsalm 122 een centrale plaats in. Tijdens het bidden van de psalm werden kelk en pateen naar het altaar gedragen als uitdrukking van de pijn dat euchartistische gemeenschap nog niet mogelijk is èn van de hoop dat we daar naar op weg zijn. Mgr. Van den Hende ging in zijn overweging ook in op psalm 122 aan de hand van het leven van Abraham, de geschiedenis van het Joodse volk en de eerste christenen. In die geschiedenis gaat het niet altijd opwaarts. De profeet Micha roept op tot bekering en het doen van gerechtigheid. Bij de God van Israël is bekering en vergeving voor wie van verkeerde wegen terugkeert. God is niet uit op vergelding of op mensenoffers, maar zegent wie zich houdt aan het recht en zich tegenover God ootmoedig gedraagt.   

Dank en voorbede

Christenen uit verschillende kerken spraken dankgebeden en voorbeden uit. Marie-Yvonne van den Oever van de gemeenschap Chemin Neuf en ds. Siets Nieuwenhuizen baden om een echte oecumenische gezindheid waarin oprechte interesse bestaat voor de ander en bereidheid van elkaar te leren en met elkaar te delen, pinkstervoorganger Wilkin van der Kamp dankte voor de manifestie Wij kiezen voor eenheid die op 6 oktober in Den Haag had plaatsgevonden, ds. Jan Wessels van de Evangelische Alliantie vroeg in de voorbeden aandacht voor de positie van de Dalits en andere gemarginaliseerde bevolkinsgroepen in India.

Na de dienst werd de ontmoeting voortgezet in de kruisgang van de abdij waar boterhammen werden rondgedeeld en warme punch werd geschonken. 

Van de dienst werden tv-opnamen gemaakt door Zendtijd voor Kerken. De uitzending is op zondag 20 januari om 11.30 op Nederland 2. De viering is te zien op uitzending gemist van Zentijd voor Kerken

Volledige Agenda > 

02
okt
Catharinakerk Den Bosch
Het Midden-Oosten wordt al jaren geteisterd door oorlog. Syrië en Irak zijn zwaar gehavende landen. De

06
nov
Mariënkroon Nieuwkuijk
Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en dr. Eric Bouter, protestants theoloog spreken

08
nov
De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe het er in onze wereld over 50 jaar aan toe zal gaan.

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Iemand van Koptische... zei Meer
  —- Schreef:
  Ja zeker paus tawadros de 2e
  3 weken geleden
 • Lou Pinckaers zei Meer
  Mooi initiatief! maandag 11 mei 2020
 • Rene Heinrichs zei Meer
  Er is nog heel veel werk te doen. Mogen wij katholieken zichtbaarder worden in de bestrijding van... dinsdag 05 mei 2020
 • —- zei Meer
  Ja zeker paus tawadros de 3e vrijdag 27 maart 2020
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI