Teksten Symposium Vaticanum II

omslagkd1Deze week verscheen Kerkelijke Documentatie nummer 3. In deze uitgave de lezingen van het symposium te Utrecht van 12 oktober jongstleden.  Dit symposium had het vijftig jarig jubileum van Vaticanum II als onderwerp. Sprekers waren Mgr. Liesen, Professor Rikhof, mag. Hermans en prof. Jerumanis. Ook de homilie van kardinaal Eijk van de eucharistieviering die aan het symposium voorafging is in de bundel opgenomen.

Kerkelijke documentatie nummer 3 is voor 10 euro (inclusief verzendkosten) te bestellen via Telefonisch kan ook: 076-5223444. Schriftelijke bestellingen naar Bisdom Breda, Veemarktstraat 48, 4811 ZH  Breda.