Paus Tawadros II en de Egyptische maatschappij

patriarch tawadros iiDe nieuwe paus, Tawadros II, van de Koptisch-orthodoxe Kerk, heeft maandag 5 november jl., een dag na zijn verkiezing van afgelopen zondag, verklaard dat de Egyptische staat zijn burgers moet beschermen, waaronder de Koptische. Hij zei dit in een interview met het ONTV Live tv-station.

Het moet volgens de pas gekozen paus niet zo zijn dat steeds meer Kopten Egypte verlaten vanwege geweld tussen de twee godsdienstige gemeenschappen van moslims en Koptische christenen. De laatste jaren, maar zelfs nog onlangs in de afgelopen maanden september en oktober, zijn verscheidene malen Kopten slachtoffer van geweld geweest. Kopten moeten van de regering van Egypte hun noodzakelijke veiligheid verkrijgen en zich door haar beschermd weten, is de visie van de nieuwe patriarch. De paus benadrukt het belang van wederzijds respect in de vele domeinen van de Egyptische samenleving.

Geen politieke figuurST Markus Cairo

Ondanks deze behartenswaardige woorden aan het begin van zijn pontificaat,  moet volgens insiders deze nieuwe paus niet worden gezien als een politiek erg 'outspoken' kerkleider. De kandidaten waaruit Tawadros werd gekozen waren vooraf geselecteerd op een laag politiek profiel. Ook van de uiteindelijke gekozen patriarch zal een behoedzame handelwijze richting de Egyptische overheid kunnen worden verwacht.
Paus Tawadros ontving meteen na zijn verkiezing een felicitatie van de Egyptische staatspresident Morsi en was voornemens zo snel mogelijk  een bezoek aan Morsi af te leggen. De president ontving zelf een uitnodiging voor Tawadros' intronisatie op zondag 18 november a.s. en hij heeft toegezegd daarbij in principe aanwezig te zullen zijn.

Dubbele titel

De intronisatie is de bevestiging als paus-patriarch. Er is een oud Koptisch ritueel voor de consecratie (wijding) van een patriarch, maar dat stamt uit de tijd dat alleen maar monniken - en niet (reeds gewijde) bisschoppen – tot de hoogste kerkleiding van de Koptisch-orthodoxe Kerk konden worden geroepen. Er zal – hoogstwaarschijnlijk – dan ook alleen maar een plechtige installatie op de patriarchale troon (intronisatie) plaatsvinden.
De patriarch van Alexandrië heeft sinds de vroegste tijden de titel 'paus'. Tawadros is Arabisch voor Theodoros, er was al eerder een Theodoros op de patriarchale troon van Alexandrië, vandaar: Tawadros II (Theodoros de Tweede). Het toeval doet zich voor dat zijn oosters-orthodoxe evenknie, de Grieks-orthodoxe patriarch en eveneens paus van Alexandrië die sinds 2004 zijn pontificaat voert, eveneens een Theodorus de Tweede is.

Goede relaties

Tawadros was vóór zijn geestelijke loopbaan apotheker en manager van een medicijnenfabriek. Hij studeerde in het buitenland, o.a. in Groot-Britannië en Singapore, en spreekt vloeiend Engels. Behalve voor de jeugd heeft hij zich als hulpbisschop van Beheira ingezet voor goede relaties tussen christenen en moslims. Of hij goede relaties heeft met Egyptes islamisten, daarover lopen de meningen uiteen; de een zegt van wel, anderen zeggen dat hij überhaupt niet zulke relaties heeft en daarom met een schone lei kan beginnen.
Over de nieuwe Koptische paus en de oecumenische relaties tussen de Koptisch-orthodoxen en overige christenen is vooralsnog weinig bekend. Die tussen het Koptisch-orthodoxe patriarchaat van Alexandrië en het Grieks-orthodoxe patriarchaat van Alexandrië zijn traditiegetrouw, na eeuwen van onmin, de laatste decennia opperbest. Voor de rest zullen we ons moeten laten verrassen.

(Bron: rkk, Arab West Report)

Foto's:
- Paus Tawadros II
- De Koptisch-orthodoxe Sint-Markuskathedraal te Cairo (Egypte), waar de pauskeuze op zondag 4 november jl. plaatsvond en de intronisatie op zondag 18 november a.s. zal geschieden. (Foto: L. van Leijsen)