Tentoonstelling in Abdij van Benedictijnen in Dendermonde

Logo 175 jaar Abdij175 jaar geleden vonden de monniken van de eeuwoude abdij van Affligem een toevlucht en vaste stek in Dendermonde. De Abdij van Dendermonde is daarmee de enige Benedictijnengemeenschap in de Nederlanden die het Franse bewind overleefd heeft. De merkwaardige geschiedenis van de abdij en de Benedictijnse spiritualiteit en levenswijze van de monniken worden opgeroepen in een tentoonstelling op de plaats waar alles zich afspeelde en nog afspeelt: de Abdij van Sint Pieter en Sint Paulus.

 

 

Impressie

Aan de hand van kunstwerken waarvan verscheidene uit de 12e - 15e eeuw, documenten en een film worden drie thema's uitgewerkt: de Abdijkerk, de monniken en de geschiedenis. Het parcours begint in de kerk, loopt verder in de pandgang en vier zalen van de Abdij en eindigt in de tuin. Een rijk geïllustreerd boek begeleidt de tentoonstelling. Voor een impressie van de tentoonstelling kunt u terecht op de site van de tentoonstelling.

Openingstijden

6 oktober - 25 november, 's middags 14 - 17 uur
Ingang langs de Basiliek, toegang gratis

Voor meer informatie:

Liturgisch Centrum Abdij :
Tel. 052 33 87 86