Studiemiddag Focolare over Eucharistie en Avondmaal

focolare jubileumIn het kader van de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen houdt de Focolarebeweging op zaterdag 19 januari een studiemiddag over Avondmaal en Eucharistie. Steeds opnieuw staat in het oecumenische debat de discussie centraal over de eucharistische maaltijd als doel of als middel om de eenheid te bereiken. Niet zelden leidt dit tot misverstanden. 

Pieter Kohnen, voorheen beleidsmedewerker van de RK Kerk voor de oecumene, en Peter Dettwiler, een Zwitserse gereformeerde predikant, betrokken bij de Focolarebeweging, gaan op het onderwerp in vanuit rooms-katholiek en reformatorisch perspectief.

Verheldering 

De studiemiddag beoogt allereerst een uitleg te geven van de katholieke visie op de Eucharistie en de protestantse visies op het Avondmaal. Zowel de leer, de praxis als de spirituele beleving komen hierbij aan de orde. De inleidingen worden aangevuld met ervaringen vanuit de spiritualiteit van de Focolarebeweging, die een jarenlange oecumenische traditie heeft. De ontmoeting wil op deze manier vanuit de theorie en de praktijk een visie geven op de mogelijkheden van oecumenische verbondenheid van christenen van verschillende denominaties. Hierbij zal meer dan alleen de relatie katholieken – protestanten in Nederland aan bod komen. De titel, "... daar ben Ik in hun midden – Oecumenische visies op Avondmaal en Eucharistie", is ontleend aan het Evangelie van Matteüs (18,20).

De middag, die wordt afgesloten met een oecumenische vesperviering, vindt plaats in het centrum van de Focolarebeweging in Nieuwkuijk nabij 's-Hertogenbosch en is bedoeld voor een breed publiek. Iedereen die in het onderwerp van de oecumene geïnteresseerd is, is van harte welkom.

Datum en locatie

19 januari 2013 van 13.30 tot 17.00
Mariapoli Mariënkroon
Abdijlaan 8
5253 VP Nieuwkuijk

Als bijdrage wordt een bedrag van 10 euro gevraagd.

Informatie en aanmelding vóór 5 januari: (Johan van der Kouwe) 030-7508326