Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Interreligieus studieproject in Wroclav rond vier theologen

IMG 2687De stichting Huis van de Vrede is met steun van de Nijmeegse stichting Communicantes in Wroclaw, het voormalige Breslau, een studieproject gestart over vier theologen die zich voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen het nazisme keerden. Wroclaw was toen Breslau en behoorde tot Duitsland. De stichting Huis van de Vrede, opgericht door de Nederlandse theoloog Edward Skubisz werkt aan vredeseducatie en bezinning en is met dit project gestart, in samenwerking met andere instellingen in de stad: het Bonhoeffer Gezelschap, de Edith Stein Vereniging, de Evangelische Hoge School voor Theologie en de Pauselijke Theologische Academie.

Dietrich Bonhoeffer en Edith Stein zijn in Nederland bekend. Ze zijn allebei in Wroclaw geboren. Zo ook pastoraal werkster Katharina Staritz, die tijdens de oorlog in de Maria Magdalenakerk het in de kerk publiekelijk opnam voor Joden en daarom door de Gestapo gearresteerd werd. Rabbijn Benno Jacob heeft in Wroclaw gestudeerd aan het toen beroemde Joodse Seminarie en aan de Universiteit. In zijn werk als rabbijn en in zijn publicaties trad hij fel op tegen antisemitisme. Zijn studies over exegese winnen tegenwoordig meer en meer aan betekenis.

Vrije uitwisselingIMG 2685overizcht

Er zijn voorlopig vier bijeenkomsten gepland. Met de aanwezigen worden teksten van de vier theologen gelezen en besproken. Zo ontstaat een ruimte waarin over religie, cultuur en educatie en over de relaties daartussen, toen en nu, vrijelijk gesproken wordt. Dat is een hele uitdaging in een cultuur waarin de onderhuidse wonden van WOII voor publieke, politieke en religieuze polarisaties zorgen.

Tolerantie

IMG 2683webDe eerste bijeenkomst viel samen met het Edih Stein Weekend en volgde op de opening van een kunst-tentoonstelling over de Holocaust. De schilderijen in de grote zaal en in andere ruimtes van het Edith Stein Huis nodigden uit tot een intense lezing van teksten van de vier genoemde theologen. Aan de lezing ging een presentatie van de theologen vooraf. dat kostte wat tijd waardoor de discussie enigszins beperkt werd. Enthousiast en vanuit verschillende ervaringen werd gesproken over tolerantie en de grenzen ervan in het Wroclaw van vandaag.

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI