Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Icoonwijding in Den Bosch

P1000385Afgelopen zondag was er in de St.Janskathedraal te 's-Hertogenbosch een bijzondere icoonwijding. Twaalf iconen met de belangrijkste mysteries van Jezus' leven werden voorafgaand aan een Byzantijnse Goddelijke Liturgie om 11.45 uur gewijd. De iconen zijn van de hand van Geert Hüsstege van Iconenatelier Hüsstege te Eindhoven. Ze maken onderdeel uit van het project '12 Christusmysteries' bij gelegenheid van het Jaar van Geloof binnen de Rooms-katholieke Kerk.

De eucharistie was volgens de Byzantijnse ritus binnen de katholieke kerk, met 'bisschoppelijke assistentie'. Dat wil zeggen: de bisschop – in dit geval mgr Anton Hurkmans van Den Bosch – neemt deel aan de liturgie, zonder de voorganger te zijn. Hoofdvoorganger was Ton Sip, priester van het bisdom en tevens voorganger in de Byzantijnse liturgie. Medevoorganger was diaken Wim Tobé. Het Tilburgs Byzantijns Koor o.l.v. Piet Happel verzorgde de Slavisch-Byzantijnse zang.

Iconenwijding

De twaalf iconen stonden rondom het hoogaltaar van de basiliek. Van de Aankondiging aan de Moeder Gods (Maria P1000391Boodschap) tot aan Pinksteren (Nederdaling van der H. Geest), met daartussen iconen als van Kerstmis (Christus' Geboorte), Goede Vrijdag (Kruisiging), Pasen (de Verrijzenis) enzovoorts. In de icoonwijding aan het begin besprenkelde voorganger Ton Sip de nieuw iconen met wijwater en bisschop Hurkmans bekruiste ze naar goed oosters-christelijk gebruik met chrisma (myron).

Iconenexpeditie

De iconen zullen als een reizende tentoonstelling inclusief korte uitleg – kortom, als een 'iconenexpeditie' - parochies en kerkelijke gemeentes in heel Nederland aandoen. De iconen gaan ons land door in het kader van het Jaar van Geloof, dat naar aanleiding van o.a. het vijftigjarig jubileum van het Tweede Vaticaanse Concilie wordt gevierd van 11 oktober 2012 tot 24 november 2013. Net als het Jaar van Geloof zelf is de iconenexpeditie '12 Christusmysteries' bedoeld om op een beeldende wijze te inspireren tot (hernieuwde) kennismaking met het christelijk geloof en tot geloofsverdieping.

Opening Jaar van Geloof in Den Bosch

De viering op zondag 30 september jl. liep daarmee in feite al vooruit op donderdag 11 oktober a.s. Dan wordt om 19.00 het 'Jaar van het Geloof' en daarmee de tentoonstelling van deze iconen geopend met een pontificale Eucharistieviering in dezelfde Bossche Sint-Jan. Het project is in samenwerking met het Bisdom Den Bosch en de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Bent u geïnteresseerd in deze tentoonstelling in uw plaatselijke geloofgemeenschap, neemt u dan contact op met 040- 84 23 652. Ook voor het 'adopteren' van de kosten van een van de iconen worden nog geïnteresseerden gezocht (zelfde tel.nr).

Foto's:

1. Voorganger Ton Sip besprenkelt de iconen.
2. Begeleid door diaken Wim Tobé zalft mgr. Hurkmans de iconen.

Volledige Agenda > 

11
mrt
Zoom
Het Pastoraal Congres Als God ons renoveert, dat de gezamenlijke nieuwe bewegingen aanbieden aan de

07
apr
TUA
Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging Op woensdag 7 april 2021 organiseren de

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... 2 weken geleden
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... 2 weken geleden
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... 3 weken geleden
 • Hans Noot zei Meer
  Ik heb best veel interesse in de lezingen. Echter, de vorige keer dat ik een lezing bijwoonde, was... 3 weken geleden
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI