Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Icoonwijding in Den Bosch

P1000385Afgelopen zondag was er in de St.Janskathedraal te 's-Hertogenbosch een bijzondere icoonwijding. Twaalf iconen met de belangrijkste mysteries van Jezus' leven werden voorafgaand aan een Byzantijnse Goddelijke Liturgie om 11.45 uur gewijd. De iconen zijn van de hand van Geert Hüsstege van Iconenatelier Hüsstege te Eindhoven. Ze maken onderdeel uit van het project '12 Christusmysteries' bij gelegenheid van het Jaar van Geloof binnen de Rooms-katholieke Kerk.

De eucharistie was volgens de Byzantijnse ritus binnen de katholieke kerk, met 'bisschoppelijke assistentie'. Dat wil zeggen: de bisschop – in dit geval mgr Anton Hurkmans van Den Bosch – neemt deel aan de liturgie, zonder de voorganger te zijn. Hoofdvoorganger was Ton Sip, priester van het bisdom en tevens voorganger in de Byzantijnse liturgie. Medevoorganger was diaken Wim Tobé. Het Tilburgs Byzantijns Koor o.l.v. Piet Happel verzorgde de Slavisch-Byzantijnse zang.

Iconenwijding

De twaalf iconen stonden rondom het hoogaltaar van de basiliek. Van de Aankondiging aan de Moeder Gods (Maria P1000391Boodschap) tot aan Pinksteren (Nederdaling van der H. Geest), met daartussen iconen als van Kerstmis (Christus' Geboorte), Goede Vrijdag (Kruisiging), Pasen (de Verrijzenis) enzovoorts. In de icoonwijding aan het begin besprenkelde voorganger Ton Sip de nieuw iconen met wijwater en bisschop Hurkmans bekruiste ze naar goed oosters-christelijk gebruik met chrisma (myron).

Iconenexpeditie

De iconen zullen als een reizende tentoonstelling inclusief korte uitleg – kortom, als een 'iconenexpeditie' - parochies en kerkelijke gemeentes in heel Nederland aandoen. De iconen gaan ons land door in het kader van het Jaar van Geloof, dat naar aanleiding van o.a. het vijftigjarig jubileum van het Tweede Vaticaanse Concilie wordt gevierd van 11 oktober 2012 tot 24 november 2013. Net als het Jaar van Geloof zelf is de iconenexpeditie '12 Christusmysteries' bedoeld om op een beeldende wijze te inspireren tot (hernieuwde) kennismaking met het christelijk geloof en tot geloofsverdieping.

Opening Jaar van Geloof in Den Bosch

De viering op zondag 30 september jl. liep daarmee in feite al vooruit op donderdag 11 oktober a.s. Dan wordt om 19.00 het 'Jaar van het Geloof' en daarmee de tentoonstelling van deze iconen geopend met een pontificale Eucharistieviering in dezelfde Bossche Sint-Jan. Het project is in samenwerking met het Bisdom Den Bosch en de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Bent u geïnteresseerd in deze tentoonstelling in uw plaatselijke geloofgemeenschap, neemt u dan contact op met 040- 84 23 652. Ook voor het 'adopteren' van de kosten van een van de iconen worden nog geïnteresseerden gezocht (zelfde tel.nr).

Foto's:

1. Voorganger Ton Sip besprenkelt de iconen.
2. Begeleid door diaken Wim Tobé zalft mgr. Hurkmans de iconen.

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Jo Gerrits, 22 jan 2... zei Meer
  Ik ontvang geen vertificatiecode, waarom niet? 2 weken geleden
 • fiona manuela zei Meer
  kan iemand mij vertellen hoe ik met nico sarot in contact kan komen, ik heb vroeger jaren met hem... 2 weken geleden
 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis woensdag 18 januari 2023
 • Orthodox zei Meer
  Dag Dirk, het is zeker mogelijk om je te laten dopen in een orthodoxe kerk. neem hiervoor contact op... donderdag 12 januari 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI