Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Persbericht Pokrof 2012 4 (september-oktober)

ZINONRussische icoonschilderkunst blijft boeien. In het nieuwe nummer van Pokrof, 2012 4, bespreekt Paul Brenninkmeijer de visies van archimandriet Zenon. Dat is een hedendaagse Russisch-orthodoxe monnik, priester en icoonschilder. De heropleving van de Russische icoonschilderkunst is onlosmakelijk met hem verbonden.

De heropleving kon vooral sinds een kleine 25 jaar geleden inzetten. Zeker mede een gevolg van de grote politieke omwenteling in Rusland naar een niet-communistische, meer vrije samenleving. In het artikel ‘Verheffen tot de hoogte van het goddelijk visioen, Vernieuwing van de Russische icoonschilderkunst’ (zie art.) ontvouwt Paul Brenninkmeijer, zelf icoonschilder en priester binnen de Byzantijnse katholieke liturgie, Zenons zienswijze.

Sleutelwoord

"Voor vader Zenon gaat het niet alleen om ambachtelijke bekwaamheid en ook niet om het louter kopiëren van een voorbeeld, maar hij schildert vanuit een diep doorleefd geloof dat vooral liturgisch wordt gevoed. De icoon is dan iconostase pskovook de vrucht van een kerkelijk bewustzijn en niet de persoonlijke schepping van een kunstenaar”, aldus de auteur.
“Vader Zenon is zeer kritisch tegenover icoonschilders bij wie het ontbreekt aan de spiritualiteit vanuit een kerkelijk, liturgisch bewustzijn. Men zoekt het te snel in een ongebonden estheticisme”. Er kwamen tot voor 100 jaar geleden “schilderingen in westerse stijl, die ons vaak 'zoetelijk' aandoen. Men noemt ze 'realistisch', maar ze roepen op geen enkele manier het mysterie op.”
“Het sleutelwoord van de echte vernieuwing van de icoonschilderkunst is het Russische woord sobornost dat kerkelijke gemeenschap betekent. De kerk is wezenlijk conciliair. Slechts in een gezamenlijk beleefde eenheid, die verbonden is met de gehele kosmos en gericht op vergoddelijking van de gehele schepping, krijgt de icoon zijn juiste plaats.” Brenninkmeijer gaat in het artikel verder in op wat het sleutelwoord ‘sobernost’ (kerkelijke gemeenschap, conciliariteit) dan betekent voor de icoonschilderkunst.

Overige bijdragen

Verder geeft in dit nieuwe nummer Paul Baars een boeiende impressie van het dorp Gorboénovo Gorá in de Russische provincie Pskov. Geert van Dartel schrijft over de inbreng van enkele orthodoxe theologen tijdens de consultatie van Societas Oecumenica in Belfast met de centrale vraag daar: Moet de oecumene haar horizon verbreden? De vaste rubriek van de meditatie vertelt dit keer over de icoon van de Bescherming van de Moeder Gods en de meervoudige betekenis van de sluier (pokrof). Dolf Bruinsma laat enkele aspecten uit het leven en de nalatenschap van Aleksej Tolstoj (19e eeuw, een verre neef van Lev Tolsto)j voor ons oplichten aan de hand van diens ballade over Johannes van Damascus. Een boekrecensie bespreekt 'Met dank aan het verborgen licht', Kees den Biesen's boek over Efrem (4e eeuw), een belangrijk auteur, die ons ook nu nog kan aanspreken. Last but not least is er in dit nummer een In memoriam van pater Gabriël Münninghof, voormalig hoofdredacteur, overleden op 8 juni 2012.  

Naar Pokrof 2012-4

Foto's:
1. Archimandriet Zenon aan het werk
2. Iconostase in Pskov (Foto: A. Gould)

 

 

 

 

Volledige Agenda > 

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Joma Hollaardt zei Meer
  Interessant stuk. Nu begrijp ik de essentie van Pinksteren. Ja , in een huwelijk krijgt eenheid... dinsdag 20 april 2021
 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI