Bruggen bouwen voor de dialoog

DSSA'In het eerste jaar waren onze trainingen in positief denken een succes. Na de revolutie is het wel moeilijker geworden vanwege de toename van het islamitisch radicalisme en de groeiende onzekerheid. Maar we moeten er mee doorgaan en daarvoor is steun nodig.' Sara Nakhla is uitvoerend directeur van het Koptische Centrum voor Ontwikkeling en Sociale Dienstverlening (DSSA) in Port Said. Ze is even op bezoek in Nederland om verslag te doen over het project Training in positive thinking dat in de afgelopen twee jaar gesteund werd door de Katholieke Vereniging voor Oecumene en Vastenaktie.

 Het project is voor de Koptisch Orthodoxe Kerk in Egypte een stap in de voorbereiding van een interreligieuze dialoog. Het is belangrijk dat Kopten uit hun isolement komen en leren om de ander positief tegemoet te treden. De training richt zich vooral op het kerkelijke kader en werd in vijf diocesen gegeven. In de afgelopen twee jaar werden er in ca. 40 bijeenkomsten ruim 1000 mensen bereikt. Hoewel de situatie nu veel moeilijker is, moeten we doorgaan met het geven van dit programma, zegt Sara Nakhla. Ze doet een dringend beroep om het werk van DSSA te blijven steunen.

 

Sociaal WerkSaraNakhla

Sara Nakhla vertelt enthousiast over het sociale werk dat door DSSA wordt gedaan. Er is een groeiende armoedeproblematiek in Egypte door de stijgende prijzen en de groeiende werkeloosheid. Ze doet een beroep op voedselhulp die door DSSA kan worden gedistribueerd. In het bijzonder richt DSSA zich op de scholing van kinderen. Analfabetisme is nog steeds erg verbreid en vorming is de sleutel voor ontwikkeling. De privé scholen in Egypte hebben een goede naam. Maar vanwege de hoge kosten kunnen alleen de beter gesitueerden het zich veroorloven om hun kinderen er naar toe te sturen.

Instituut voor leiderschap en dialoog

Stimulator van het sociale werk van DSSA is bisschop Tadros van Port Said. Hij is namens de Koptisch Orthodoxe Kerk ook eindverantwoordelijke. Sara Nakhla vertelt dat de bisschop de training in positief denken een permanent karakter zou willen geven door de oprichting van een Instituut voor Leiderschap en Dialoog waar ook beroepsopleidingen worden aangeboden. Inmiddels is een begin gemaakt met taalcursussen en computercursussen.

voor informatie over mogelijkheden om het werk van DSSA te steunen gelieve contact op te nemen met Geert van Dartel bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Foto: Sara Nakhla