Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Bruggen bouwen voor de dialoog

DSSA'In het eerste jaar waren onze trainingen in positief denken een succes. Na de revolutie is het wel moeilijker geworden vanwege de toename van het islamitisch radicalisme en de groeiende onzekerheid. Maar we moeten er mee doorgaan en daarvoor is steun nodig.' Sara Nakhla is uitvoerend directeur van het Koptische Centrum voor Ontwikkeling en Sociale Dienstverlening (DSSA) in Port Said. Ze is even op bezoek in Nederland om verslag te doen over het project Training in positive thinking dat in de afgelopen twee jaar gesteund werd door de Katholieke Vereniging voor Oecumene en Vastenaktie.

 Het project is voor de Koptisch Orthodoxe Kerk in Egypte een stap in de voorbereiding van een interreligieuze dialoog. Het is belangrijk dat Kopten uit hun isolement komen en leren om de ander positief tegemoet te treden. De training richt zich vooral op het kerkelijke kader en werd in vijf diocesen gegeven. In de afgelopen twee jaar werden er in ca. 40 bijeenkomsten ruim 1000 mensen bereikt. Hoewel de situatie nu veel moeilijker is, moeten we doorgaan met het geven van dit programma, zegt Sara Nakhla. Ze doet een dringend beroep om het werk van DSSA te blijven steunen.

 

Sociaal WerkSaraNakhla

Sara Nakhla vertelt enthousiast over het sociale werk dat door DSSA wordt gedaan. Er is een groeiende armoedeproblematiek in Egypte door de stijgende prijzen en de groeiende werkeloosheid. Ze doet een beroep op voedselhulp die door DSSA kan worden gedistribueerd. In het bijzonder richt DSSA zich op de scholing van kinderen. Analfabetisme is nog steeds erg verbreid en vorming is de sleutel voor ontwikkeling. De privé scholen in Egypte hebben een goede naam. Maar vanwege de hoge kosten kunnen alleen de beter gesitueerden het zich veroorloven om hun kinderen er naar toe te sturen.

Instituut voor leiderschap en dialoog

Stimulator van het sociale werk van DSSA is bisschop Tadros van Port Said. Hij is namens de Koptisch Orthodoxe Kerk ook eindverantwoordelijke. Sara Nakhla vertelt dat de bisschop de training in positief denken een permanent karakter zou willen geven door de oprichting van een Instituut voor Leiderschap en Dialoog waar ook beroepsopleidingen worden aangeboden. Inmiddels is een begin gemaakt met taalcursussen en computercursussen.

voor informatie over mogelijkheden om het werk van DSSA te steunen gelieve contact op te nemen met Geert van Dartel bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Foto: Sara Nakhla

 

 

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI