Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Secretaris Wereldraad Olav Fykse Tveit over Syrië en Egypte

Olav Fyske TveitDe gebeurtenissen in het Midden-Oosten nopen ook de Wereldraad van Kerken tot stellingname. In twee recente brieven spreekt de secretaris-generaal van de Wereldraad dr. Olav Fykse Tveit zich uit over Syrië en Egypte. In een brief van 25 juni aan de secretaris generaal van de VN, Ban Ki-moon pleit hij voor een duidelijker en groter mandaat voor het vredesplan dat Kofi Annan voor Syrië op tafel heeft gelegd. In een schrijven van 26 juni brengt hij felicitaties over aan de nieuwe president van Egypte, dr. Mohamed Morsi.

 

 

Syrië

In zijn brief aan Ban Ki-moon spreekt Fykse Tveit over de groeiende bezorgdheid bij de Wereldraad over de verslechtering van de situatie in Syrië en het ondraaglijke niveau van het geweld. 'Het verlies van duizenden mensenlevens kan niet langer afgedaan worden met verbale verklaringen en verdeelde opvattingen van de internationale gemeenschap. We zijn er van overtuigd dat de VN een leidende rol moet spelen in overeenstemming met zijn mandaat de vrede te dienen.' Tveit roept de VN op zich voluit achter het vredesplan van Kofi Anan te scharen en het voortouw te nemen bij de implementatie ervan. 'Alleen een inclusief multilateraal onderhandeld vredesproces kan het ergste scenario in Syrië voorkomen'. Het is de verantwoordelijkheid van de VN om de wereldleiders op te roepen het Syrische volk te beschermen tegen nog meer geweld, moord en vernietiging door de betrokken partijen tot onderhandelingen te bewegen.

Lidkerken van de Wereldraad van Kerken, in Syrië gevestigd, zijn: het Grieks Orthodoxe Patriarchaat van Antiochië en heel het Oosten; het Syrisch Orthodoxe Patriarchaat van Antiochië en heel het Oosten, de Armeens Apostolische Kerk (Cilicia), de Armeens Apostolische Kerk (Etchmiadzin), de Heilige Apostolische Katholieke Kerk van het Oosten, de Nationale Evangelische Synode van Syrië en Libanon, de Unie van Armeense Evangelische Kerken van het Midden Oosten. 

Egypte

In hartelijke bewoordingen feliciteert Fykse Tveit dr. Mohamed Morsi met zijn verkiezing tot president van Egypte. In zijn brief worden ook de Egyptische lidkerken van de Wereldraad genoemd. De Koptische Orthodoxe Kerk, het Grieks-Orthodoxe Patriarchaat van Alexandrië, de Evangelische Kerk van Egypte en het Anglicaanse Diocees van Egypte zijn vanaf de oprichting lid van de Wereldraad. 

In zijn brief spreekt de secretaris-generaal zijn bewondering uit voor de jonge generatie van Egypte die zich langs vreedzame weg sterk maakte voor democratie en vrijheid, sociale gerechtigheid en burgerrechten. Egypte is hierin andere Arabische landen tot voorbeeld. Tveit spreekt de hoop uit dat de nieuwe president dit proces verder zal leiden zodat de vrijheden in wetten verankerd worden. Tevens spreekt hij de hoop uit dat het nieuwe Egypte niet meer geregeerd zal worden door de angst, maar een land zal zijn waarin iedereen voor de wet gelijk is en waarin het rijke erfgoed van politieke, culturele en religieuze verscheidenheid beschermd wordt.

Samen met de lidkerken in Egypte vraagt Fykse Tveit om Gods zegen voor de nieuw president en om vrede en voorspoed voor Egypte.

Brief van Ovav Fykse Tveit aan Ban Ki-moon

Brief van Olav Fykse Tveit aan dr. Mohamed Morsi

 

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI