Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Leesgroep over Efrem de Syriër

verb licht kleinKomende herfst start de Leesgroep Oecumene en Oosters christendom weer. Dit keer onder de titel ‘Verborgen Licht’. Centraal staat een belangrijk boek over Efrem de Syriër (4e eeuw) en zijn inspirerende werk. 
Men leest ‘Dank aan het verborgen licht. De vroegchristelijke poëzie van Efrem de Syriër’ (Bar Ebroyo Press 2012, ISBN 978-90-5047-053-3, 214 pp). Dat is het boek dat Kees den Biezen schreef over deze belangrijke Syrischtalige auteur uit de 4e eeuw en over de grote betekenis van diens symbolische theologie voor nu.

 

Efrem was een kerkelijk schrijver in het Syrische - d.w.z. Arameestalige - gebied van de Vroege Kerk. Hij heeft een oeuvre aan vooral poëzie nagelaten dat van een grote schoonheid en krachtig soort theologie is. Kees den Biezen heeft zich jaren bezig gehouden met Efrems theologie, die hij als 'symbolisch' betitelt en waaraan hij een grote actuele betekenis toekent. In de leesgroep lezen we zowel Kees den Biezens werk alsook enkele gedichten van Efrem (daaruit). Het boek is geschreven voor een lezerspubliek dat breder is dan alleen theologen en andere vaklui, en hetzelfde geldt ook voor de deelnemers aan deze leesgroep. Wel is het een boek dat in samen lezen toegankelijker wordt.

Gegevens leesgroep

0609SEphremData met leesgedeelte:
woensdagmiddag 17 oktober: pp 7-45;
woensdag middag 31 oktober: pp 46-99;
woensdagmiddag 14 november: pp 99 (onderaan) - 149;
woensdagmiddag 28 november: pp 150-193.

Tijd: 14 -16.30 uur.
 
Plaats: ‘De Beiaard’, Vrouwen van Bethanië, Stadshouderslaan 37, 3583 JC Utrecht.
 
Begeleiding: Leo van Leijsen.
 
Maximaal aantal deelnemers: maximaal 12. 
 
Kosten: € 50.
 
Opgeven en informatie: , 030-2326907.
 

Aanschaf boek

Het boek dient u aan te schaffen rechtstreeks via de uitgever: https://morephrem.com of via digitale bookshops op internet. 
Het boek is doorgaans niet (direct) verkrijgbaar in de boekhandel. Het is eveneens niet te verkrijgen via de Katholieke Vereniging voor Oecumene of via de leesgroep. 
 
NB Omdat de leesgroep meteen al op woensdag 17 oktober op de stof ingaat, dient u het eerste leesgedeelte van het boek: pp 7-45, al bij die eerste keer te hebben gelezen..
 
 
Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI