Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Special Benedictijns Tijdschrift over Isaac de Syriër

BTHet nieuwe nummer van het Benedictijns Tijdschrift 2012/2 is opgebouwd rond de syrische monnik en mysticus Isaak van Ninevé of Isaäc de Syriër. Isaak van Ninevé was een kluizenaar die leefde in de zevende eeuw, de tijd dat de islam in opkomst was. Hij leefde in een gebied dat buiten de invloedsfeer van het Byzantijnse rijk en de theologie van de latere byzantijnse en westerse kerken viel, maar zijn werken werden in de hele christelijke wereld bekend en op waarde geschat.

Het nummer opent met een beknopte inleiding van de Amerikaanse psycholoog en geestelijk schrijver dr. David G. Brenner over de betekenis van mystiek. 'In tegenstelling tot wat er vaak wordt gedacht zijn christelijke mystici verrassend relevant voor het leven in onze tijd' schrijft Brenner. 'Hun boodschap is veel concreter dan vaak wordt gedacht'.

InspiratiebronMor Ishak g-500x500

Sabina Chialà van oecumenische communiteit Bose in Noord Italië schetst het monastieke leven in de tijd van Isaäc. Wat hem kenmerkt is dat hij in zijn monastieke leven dat naar het voorbeeld van Jezus volmaakt nastreeft eenzaamheid én gemeenschap bij elkaar heeft weten te houden. Hij was een voorloper en inspiratiebron voor de latere karthuizers en ook het hesychastische Jezusgebed op de berg Athos met de heropleving ervan in Rusland gaat op hem terug.

Van dr. Rowan Williams, aartsbisschop van Canterbury, is een bijdrage opgenomen over de oecumenische betekenis van het monnikendom. Als uitgangspunt neemt hij de monastieke hervormingsbewegingen uit de 11e eeuw die hun vernieuwing baseerden op de terugkeer naar het evangelie en daardoor in staat waren zich uit gevestigde structuren van macht los te maken. Een fundamentele herbronning naar het voorbeeld van het monastieke leven is ook nodig om de impasse van de verdeelde kerken en denominaties te boven te komen. 

Gave der tranen

Maggie Ross, een anglicaanse kluizenares die al jaren studie maakt van Isaäc van Ninivé, schreef een prachtige beschouwing over de betekenis van tranen. Vanaf de vroegste dagen van de christelijke traditie werden tranen als wezenlijk beschouwd voor de geloofspraktijk. Hun meest welsprekende prleitbezorgers vinden we in de Syrische traditie bij Efrem de Syriër en Isaäc van Nineve. De met tranen gepaard gaande christelijke geloofsovergave blijkt een deelhebben te zijn aan Christus' kenosis of zelfontlediging.
 
Het Benedictijns Tijdschrift wordt uitgegeven door de monniken van de Abdij van Egmond en verschijnt vier keer per jaar. Een jaarabonnement kost € 15,--
 
De Syrisch Orthodoxe Kerk lanceerde op het web de Mor Ephrem Bookshop waar meer literatuur over Isaac van Ninivé te vinden is. 

 

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... 4 weken geleden
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl 4 weken geleden
 • keano zei Meer
  mooi vrijdag 19 januari 2024
 • Vasílis zei Meer
  Na een goede voorbereiding altijd. Zoek contact met een parochie en de betreffende priester. Kijk... donderdag 21 december 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI