Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Boodschapper

van Vreugde

WILLIBRORDZONDAG

7 NOVEMBER 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Special Benedictijns Tijdschrift over Isaac de Syriër

BTHet nieuwe nummer van het Benedictijns Tijdschrift 2012/2 is opgebouwd rond de syrische monnik en mysticus Isaak van Ninevé of Isaäc de Syriër. Isaak van Ninevé was een kluizenaar die leefde in de zevende eeuw, de tijd dat de islam in opkomst was. Hij leefde in een gebied dat buiten de invloedsfeer van het Byzantijnse rijk en de theologie van de latere byzantijnse en westerse kerken viel, maar zijn werken werden in de hele christelijke wereld bekend en op waarde geschat.

Het nummer opent met een beknopte inleiding van de Amerikaanse psycholoog en geestelijk schrijver dr. David G. Brenner over de betekenis van mystiek. 'In tegenstelling tot wat er vaak wordt gedacht zijn christelijke mystici verrassend relevant voor het leven in onze tijd' schrijft Brenner. 'Hun boodschap is veel concreter dan vaak wordt gedacht'.

InspiratiebronMor Ishak g-500x500

Sabina Chialà van oecumenische communiteit Bose in Noord Italië schetst het monastieke leven in de tijd van Isaäc. Wat hem kenmerkt is dat hij in zijn monastieke leven dat naar het voorbeeld van Jezus volmaakt nastreeft eenzaamheid én gemeenschap bij elkaar heeft weten te houden. Hij was een voorloper en inspiratiebron voor de latere karthuizers en ook het hesychastische Jezusgebed op de berg Athos met de heropleving ervan in Rusland gaat op hem terug.

Van dr. Rowan Williams, aartsbisschop van Canterbury, is een bijdrage opgenomen over de oecumenische betekenis van het monnikendom. Als uitgangspunt neemt hij de monastieke hervormingsbewegingen uit de 11e eeuw die hun vernieuwing baseerden op de terugkeer naar het evangelie en daardoor in staat waren zich uit gevestigde structuren van macht los te maken. Een fundamentele herbronning naar het voorbeeld van het monastieke leven is ook nodig om de impasse van de verdeelde kerken en denominaties te boven te komen. 

Gave der tranen

Maggie Ross, een anglicaanse kluizenares die al jaren studie maakt van Isaäc van Ninivé, schreef een prachtige beschouwing over de betekenis van tranen. Vanaf de vroegste dagen van de christelijke traditie werden tranen als wezenlijk beschouwd voor de geloofspraktijk. Hun meest welsprekende prleitbezorgers vinden we in de Syrische traditie bij Efrem de Syriër en Isaäc van Nineve. De met tranen gepaard gaande christelijke geloofsovergave blijkt een deelhebben te zijn aan Christus' kenosis of zelfontlediging.
 
Het Benedictijns Tijdschrift wordt uitgegeven door de monniken van de Abdij van Egmond en verschijnt vier keer per jaar. Een jaarabonnement kost € 15,--
 
De Syrisch Orthodoxe Kerk lanceerde op het web de Mor Ephrem Bookshop waar meer literatuur over Isaac van Ninivé te vinden is. 

 

Volledige Agenda > 

21
okt
Grote Kerk Den Bosch
Dit seizoen wordt er weer een nieuw leerhuis gehouden. In deze vijftiende aflevering van Bēt Drāshā – Oosters christelijk Leerhuis komen de Griekse kerkvaders aan de orde. De titel van Bēt Drāshā

05
nov
Jozefkerk Oss
De algemene ledenvergadering van de Katholieke Vereniging voor Oecumene wordt gehouden op vrijdag 5

05
nov
Jozefkerk Oss
Op 15 november 2021 gaat onze stafmedewerker Oosterse Kerken. drs. Leo van Leijsen, met welverdiend

07
nov
Het Evangelie is een boodschap van vreugde die van generatie op generatie wordt doorgeven. De heilige

18
nov
Grote Kerk Den Bosch
Dit seizoen wordt er weer een nieuw leerhuis gehouden. In deze vijftiende aflevering van Bēt Drāshā – Oosters christelijk Leerhuis komen de Griekse kerkvaders aan de orde. De titel van Bēt Drāshā

 

 

Laatste lezersreacties:

Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI