De verleider van Damascus

verleiderdamascusOp zaterdag 26 mei a.s. wordt in Nijmegen het literaire debuut van Daad Kajo gepresenteerd, ‘De verleider van Damascus’. Het speelt zich af in Syrië. De hoofdpersoon is een speler van de Arabische luit, de oed. Hij is een avontuurlijk heerschap, dat menig vrouwenhart weet te vervoeren.. 

De auteur Daad Kajo (Syrië, 1973) groeide op in een stad in het oosten van Syrië en behoort tot de christelijke Assyrische minderheid van het land. Toch heeft ze geloof of religie uit de roman gehouden. En - nu Syrië politiek zo in de belangstelling staat -, het gaat ook niet over politiek, maar is tevens geen anti-politiek boek. Het gaat over verlangen. Een universeel iets.

Geheimen

Maar wel in een Syrische context. Syrië is door de recente ontwikkelingen geslotener dan ooit. De roman biedt een inkijkje in het leven van ‘gewone’ Syriërs. Nou ja, gewoon. De oedspeler ontdekt de aantrekkingskracht die zijn tokkelspel uitoefent op vrouwen. Dat opent voor hem onvermoede deuren. Maar ook voor de lezer. Aan de hand van de beschrijvingen van de lotgevallen en wederwaardigheden van deze figuur die liefde opvat voor een jongere vrouw, laat Daad Kajo zien wat er in de Syrische samenleving speelt (iets wat, ook al speelt het thema geloof geen rol in het boek, overigens voor alle godsdienstige groepen, moslims of christenen, als ook voor alle etnische groepen: Arabieren, Koerden en Assyriërs, opgaat). Daad Kajo beschrijft in haar roman met name de verhouding tussen mannen en vrouwen en hoe de sexuele moraal is met zijn geheimen daarom heen. Zo toont ze iets van de culturele werkelijkheid die alle mensen delen in Syrië, een land dat grotendeels nog voor veel westerlingen in mysteriën is gehuld.

Auteur

daadkajoDaad Kajo kwam in 1999 naar Nederland en legde vanaf het begin een grote interesse voor de Nederlandse taal aan de dag. Het boek werd dan ook niet geschreven in haar Assyrische moedertaal, noch in de Arabische landstaal van Syrië, maar rechtstreeks in het Nederlands. Een recensent noemt de taal van Kajo bijzonder en noemt de roman “on-Nederlands goed”. (Bron: o.a.  https://www.willemelsschot.nl/MP3/Recensies/ggdaadkajo.mp3).

Het boek verschijnt bij uitgeverij De Geus:

Daad Kajo, De verleider van Damascus,
978-90-445-1984-6, € 19,90.


Foto: Daad Kajo (Foto: Ó Liesbeth Kuipers)