Zwolle in teken van Moderne Devotie

thomas a kempisDe laatste jaren is er een groeiende belangstelling voor de Moderne Devotie. Met name in Zwolle, de stad die aan het einde van de veertiende eeuw een van de bakermatten van deze geestelijke beweging was. Op 2 juni wordt in de kerken van Zwolle een landelijke conferentie over de Moderne Devotie gehouden onder het motto Navolging en Gemeenschap. Vertegenwoordigers uit kerk en politiek geven hun medewerking.

De conferentie wordt in zes kerken gehouden. Het ochtendprogramma vindt plaats in de St. Michaelskerk. Om 10.30 is de opening door burgemeester Henk Jan Meijer. Sprekers in het ochtendprogramma zijn onder andere Jan Wessels, directeur van de Evangelische Alliantie en Arie Slob, frachtievoorzitter van de Christen Unie. Aan het einde van de ochtend wordt een rondleiding gegeven langs de plekken van de Moderne Devotie. Om 12.30 is het getijedengebed geleid door Cees van Dam, voorzitter van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR).

Keuzeprogramma Kardinaal Eijk

In de middag vindt in verschillende kerken een veelzijdig keuzeprogramma plaats. In de O.L. Vrouwe Basiliek (Peberbus) zal kardinaal dr. Wim Eijk spreken over Navolging en gemeenschap in onze tijd Charles Caspers van het Titus Brandsma Instituut zal ingaan op de actualiteit van de Moderne Devotie Beweging. Aan de vooravond van de conferentie gaf kardinaal Eijk een interview aan Frans Ebeltjes van Kerk in het Midden (website van dagblad de Stentor) waarin hij zijn visie gaf op de blijvende betekenis van de Moderne devotie. Hierin gaat hij ook in de doorwerking van de Moderne Devotie in de Reformatie.

In de Lutherse Kerk zal het in de middag met name gaan over de betekenis van de Moderne Devotie voor de Reformatie. Sprekers zijn luhters predikant Erwin de Fouw en kerkhistoricus en directeur van Refo500 Herman Selderhuis. Tenslotte zal mgr. Ad van Luyn s.d.b. spreken over moderne devoten.

Gemeenschapszin

In de Basiliek vindt van 16.00 tot 17.00 uur de slotbijeenkomst van de conferentie plaats. Eén van de sprekers is ds. Klaas van der Kamp, secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. De conferentie wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

De conferentie is een inititiatief van het Podium van Kerken Zwolle, Diaconaal Platform Zwolle, Landstede, de Gereformeerde Hogeschool en de Thomas a Kempis Stichting.

Foto's: Thomas a Kempis (ca 1380-1475) een van de grondleggers en geestelijke leiders van de Moderne Devotie en Kardinaal dr. Wim Eijk (foto aartsbisdom Utrecht)