Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Zwolle in teken van Moderne Devotie

thomas a kempisDe laatste jaren is er een groeiende belangstelling voor de Moderne Devotie. Met name in Zwolle, de stad die aan het einde van de veertiende eeuw een van de bakermatten van deze geestelijke beweging was. Op 2 juni wordt in de kerken van Zwolle een landelijke conferentie over de Moderne Devotie gehouden onder het motto Navolging en Gemeenschap. Vertegenwoordigers uit kerk en politiek geven hun medewerking.

De conferentie wordt in zes kerken gehouden. Het ochtendprogramma vindt plaats in de St. Michaelskerk. Om 10.30 is de opening door burgemeester Henk Jan Meijer. Sprekers in het ochtendprogramma zijn onder andere Jan Wessels, directeur van de Evangelische Alliantie en Arie Slob, frachtievoorzitter van de Christen Unie. Aan het einde van de ochtend wordt een rondleiding gegeven langs de plekken van de Moderne Devotie. Om 12.30 is het getijedengebed geleid door Cees van Dam, voorzitter van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR).

Keuzeprogramma Kardinaal Eijk

In de middag vindt in verschillende kerken een veelzijdig keuzeprogramma plaats. In de O.L. Vrouwe Basiliek (Peberbus) zal kardinaal dr. Wim Eijk spreken over Navolging en gemeenschap in onze tijd Charles Caspers van het Titus Brandsma Instituut zal ingaan op de actualiteit van de Moderne Devotie Beweging. Aan de vooravond van de conferentie gaf kardinaal Eijk een interview aan Frans Ebeltjes van Kerk in het Midden (website van dagblad de Stentor) waarin hij zijn visie gaf op de blijvende betekenis van de Moderne devotie. Hierin gaat hij ook in de doorwerking van de Moderne Devotie in de Reformatie.

In de Lutherse Kerk zal het in de middag met name gaan over de betekenis van de Moderne Devotie voor de Reformatie. Sprekers zijn luhters predikant Erwin de Fouw en kerkhistoricus en directeur van Refo500 Herman Selderhuis. Tenslotte zal mgr. Ad van Luyn s.d.b. spreken over moderne devoten.

Gemeenschapszin

In de Basiliek vindt van 16.00 tot 17.00 uur de slotbijeenkomst van de conferentie plaats. Eén van de sprekers is ds. Klaas van der Kamp, secretaris van de Raad van Kerken in Nederland. De conferentie wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

De conferentie is een inititiatief van het Podium van Kerken Zwolle, Diaconaal Platform Zwolle, Landstede, de Gereformeerde Hogeschool en de Thomas a Kempis Stichting.

Foto's: Thomas a Kempis (ca 1380-1475) een van de grondleggers en geestelijke leiders van de Moderne Devotie en Kardinaal dr. Wim Eijk (foto aartsbisdom Utrecht) 

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI