Online Oecumene studeren in Lviv

oecumenischinstituutlvivHet Instituut voor Oecumenische Studies van de Oekraïense Katholieke Universiteit in Lviv biedt de mogelijkheid om online oecumene te studeren. Het studieprogramma is in het Engels. Voor de studie is een online leeromgeving ingericht met mogelijkheden voor onderlinge communicatie tussen studenten en docenten. 

Het instituut in Lviv heeft een internationale uitstraling dankzij de medewerking van professoren uit Europa en de Verenigde Staten. Het instituut is er in geslaagd om medwerking van bekende oecumenici te verkrijgen zoals dr. Konrad Raiser (voormalige algemeen secretaris van de Wereldraad van Kerken), prof. dr. Peter De Mey (Katholieke Universiteit Leuven) en dr. Arjan Arakovsky, één van de oprichters en directeur van het Instituut.

Programma

Het lesprogramma bevat onder andere modules over grote kerkelijke tradities - orthodox, katholiek en protestant - en modules in oecumenische theologie en ecclesiologie, de geschiedenis van de oecumenische beweging, kerkgeschiedenis vanuit een oecumenisch perspectief. Ook biedt het instituut cursussen op maat aan over bijzondere oecumenische onderwerpen zoals Oosterse Kerken, Oosterse Katholieke Kerken, oecumenische hermeneutiek van de Schrift, oecumenische hagiologie etc.

Steun

De Katholieke Vereniging voor Oecumene heeft al jaren goede banden met het instituut in Lviv. In 2010 was de opbrengst van de Zondag voor de Oosterse Kerken voor dit instituut bestemd. 

Informatie over het lesprogramma en de inschrijving is te vinden op de website van het Instituut voor Oecumenische Studies