Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

De dertiende beker

annie coppens-baeten

In de zomer van 2011 maakte Annie Coppens-Baeten kennis met beeldend kunstenaar Massimo Scafagna en zijn laatste Avondmaal tijdens een gelegenheidstentoonstelling in een kerkje in Toscane. Zij was er zo door geraakt dat ze er een boek aan wijdde: 'De dertiende beker. Het laatste Avondmaal verbeeld'. 

Het laatste Avondmaal van Massimo Scarfagna is een kunstzinnige verbeelding van het laatste Avondmaal. Over het werk van Scarfagna schrijft de auteur in de inleiding: 'Met eenvoudige middelen - het hout van (dode) olijfbomen, van ceders en cipressen, heeft hij het Laatste Avondmaal in een persoonlijke visie verbeeld. Wandelend langs Scarfagna's beelden werd zijn verhaal ook mijn verhaal: een warm pleidooi voor de cultuur van de eucharistische mens.'

Zeggingskrachtdertiende beker

Het werk van Scarfagna heeft een grote zeggingskracht. Op een grote tafel van cederhout staan twaalf paar handen die een beker vasthouden. Ze vertegenwoordigen de twaalf leerlingen. Aan het ene uiteinde van de tafel staat Christus, daar tegenover de dertiende beker die uitnodigt om aan te schuiven. Alleen Christus en Judas hebben een  gezicht. Een niet te peilen afstand scheidt hen. Judas staat in de buitenste kring, zijn gezicht drukt wanhoop uit. Christus staat in het centrum en drukt sereniteit uit. 

Openheid

Dit kunstwerk opent het oog voor het wezenlijke. Met Christus vóór en tegenover je en de leerlingen aan je zijde, komt de vraag 'Wie ben Ik voor jou?' heel dichtbij. 'In de kring van 'leerlingen en apostelen' werpt de dertiende beker helder licht op wat wij als Kerk zouden kunnen en moeten zijn: een gemeenschap die geen onderscheid maakt tussen wie wel en wie niet mogen aanzitten; een gemeenschap van allen die zich geroepen voelen, een communio van christenen die elk volgens eigen gaven en talenten de verkondiging van het evangelie en de verwerkelijking van de boodschap als hun hoogste prioriteit zien.'

Het boek is een uitgave van Centrum voor Parochiespiritualiteit en kost €18,--  

 

Volledige Agenda > 

09
dec
TUA
VANWEGE CORONA IS HET SYMPOSIUM GEANNULEERD - HET WORDT VERSCHOVEN NAAR 2021 Het priesterschap van alle gelovigen:

20
jan
Zoom
Het bevorderen van vrede en verzoening behoort tot de kern van een christelijke levenshouding. Hoewel de

 

 

Laatste lezersreacties:

  • Everard de Jong zei Meer
    Kan niet wachten er in te gaan lezen! Dank voor de heldere beschrijving! 6 dagen geleden
  • Siem zei Meer
    Ik ga dit boekje bestellen. 4 weken geleden
  • Geert van Dartel zei Meer
  • Geert van Dartel zei Meer
    Het boekje is klaar en kan besteld worden bij het secretariaat van de Raad van Kerken dinsdag 06 oktober 2020
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI