Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Nationale ontmoetingsdag 'Wij kiezen voor eenheid'

wij kiezen voor eenheid
Op zaterdag 6 oktober 2012 organiseert ‘Wij Kiezen voor Eenheid’ een nationale ontmoetingsdag voor christenen en christelijke leiders uit de volle breedte van christelijk Nederland. De dag staat in het teken van verootmoediging voor God en voor elkaar. Het gebed van de stuurgroep is dat bruggen geslagen worden tussen kerken, gemeenten, generaties en culturen.

Wilkin van de Kamp, voorzitter van de stuurgroep: ‘Wij zijn dankbaar dat christenen uit zoveel kerken samenkomen om God en elkaar vergeving te vragen voor de wijze waarop zij in het verleden met elkaar zijn omgegaan. Door onze hoogmoedige en zelfingenomen houding naar elkaar hebben we onze opdracht om te getuigen van Gods liefde verwaarloosd en voelen we ons mede verantwoordelijk voor de ontkerstening van ons land.’ 

Vanuit de Rooms-katholieke Kerk is Kees Slijkerman (foto) lid van de stuurgroep. In de aanloop naar de bijeenkomst inKees Slijkerman Den Haag zal hij er op deze site regelmatig over gaan berichten.

De afgelopen 5 jaar hebben achter de schermen verschillende ontmoetingen plaatsgevonden, waaronder een drietal retraites, waar christelijke leiders in een sfeer van bemoediging en waardering hun geloof met elkaar deelden. Er zijn in die tijd hartverwarmende relaties ontstaan. Op de laatste retraite in februari is het plan voor de nationale ontmoetingsdag op 6 oktober besproken en inhoudelijk voorbereid.

Initiatiefnemers

De stuurgroep van ‘Wij Kiezen voor eenheid’ wordt bijgestaan door Mgr. Gerard de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden, Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland en Peter Sleebos, voorzitter van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten. Zij ondersteunen het initiatief en werken aan deze dag mee.

Ds. Arjan Plaisier: ‘In Nederland hebben we te maken met een extreme verscheurdheid en verdeeldheid in de Kerk. We lieten elkaar links liggen, hebben elkaar verketterd alsof die ander geen deel van het Lichaam van Christus is. Deze erfenis van verdeeldheid kunnen we niet zomaar meenemen naar de toekomst, alsof we er maar mee moeten leven! Het breekt ons op, het is niet gewenst en we mogen daar nooit in berusten. Daarom is een nationale ontmoetingsdag voor christenen uit alle kerken een goed idee.’

Ds. Peter Sleebos: ‘In onze passie voor God en vanwege de opdracht om het Evangelie te verkondigen, hebben ook wij medegelovigen in andere kerken regelmatig pijn gedaan door onze triomfantelijke en diskwalificerende uitingen, alsof de Geest alleen nog maar in de Pinksterbeweging zou werken. Daar hebben we brokken mee gemaakt. Dat was hoogmoedig gedrag. Wij hebben voor deze houding vergeving nodig.’

Mgr. Gerard de Korte: ‘Het is jammer dat de Kerk zo verdeeld is geraakt. Wij zijn daarmee ontrouw aan het gebed van Jezus in Johannes 17. Wij hebben elkaar zelfs wederzijds in naam van het geloof vermoord en zo het gelaat van Christus verduisterd. Voor buitenstaanders is de veelheid van verschillende kerken en christelijke gemeenschappen verwarrend. Wij kunnen niet langer gezapig zijn en alleen bezig blijven met onze eigen club. Ik hoop dan ook dat veel rooms-katholieken op 6 oktober naar Den Haag komen om uiting te geven aan hun verlangen naar christelijke eenheid.’

Van de Kamp: ‘De reacties op het organiseren van deze dag zijn overweldigend. Het is ons gebed dat 6 oktober een dag van verzoening zal zijn voor christelijk Nederland. Een dag waar we met christenen uit oude en nieuwe kerken en met alle generaties, culturen en rassen inzien dat we geroepen zijn om samen Kerk in Nederland te zijn om Gods liefde in de samenleving zichtbaar te maken.’

Malieveld 

De nationale ontmoetingsdag op zaterdag 6 oktober is op het Malieveld in Den Haag van 10:00 tot 17:00 uur. Deze dag valt dit jaar samen met de Nationale Gebedsdag. De toegang is gratis, er is een collecte voor de onkosten. Deelnemers aan deze dag worden verzocht zich op tijd aan te melden via www.wijkiezenvooreenheid.nl
 
De stuurgroep Wij Kiezen voor Eenheid bestaat uit Wilkin van de Kamp (VPE), directeur van Stichting Geboren om vrij te zijn; Jan Wessels (CGK), directeur van de Evangelische Alliantie; Robbert-Jan Perk (PKN), Evangelisch Werkverband; Henk van Blitterswijk (PKN), Evangelisch Werkverband; Joop Gankema (VPE), directeur van Stichting Opwekking; Frank Pot, voorganger van de Firekerk Nederland; Marieke van den Berg (RKK), Focolarebeweging en Samen voor Europa; Kees Slijkerman (RKK), Katholieke Charismatische Vernieuwing.

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI