Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Herdenkingsdienst Paus Shenouda

inwijdingkoptischamsterdam

Op de feestdag van de H. Markus (westerse kalender) werd in de Koptisch Orthodoxe Kerk van Amsterdam een gebedsdienst gehouden ter nagedachtenis van paus Shenouda III. Vertegenwoordigers van andere kerken in Nederland namen aan de dienst deel. Paus Shenouda was de 117e opvolger van de evangelist Markus die in  het jaar 61 de kerk van Alexandrië stichtte. Meer dan veertig jaar leidde hij de Koptisch Orthodoxe Kerk. Hij overleed op 17 maart 2012 op 88 jarige leeftijd. 

De Koptisch Orthodoxe Kerk in Amsterdam is het centrum van de Koptisch Orthodoxe Kerk in Nederland. De kerk wordt al vele jaren geleid door v. Arsenious El Baramousy. Begin jaren negentig namen de Kopten het kerkgebouw  over van de gereformeerde kerk. Voor de inwijding in februari 1992 kwam paus Shenouda hoogstpersoonlijk naar Amsterdam. Het was zijn eerste bezoek aan ons land. Er zouden nog twee bezoeken volgen. In het najaar van 2010 was hij er voor de laatste keer bij gelegenheid van de opening van het Koptisch Cultureel Centrum dat pal naast de kerk in Amsterdam gelegen is.

Koptische melodieën

Polycarpusweb

Het is een stemmige en intense gebedsdienst volgens de Koptische traditie die grotendeels in het Nederlands gehouden wordt. Ook de gezangen zij het dat ze in Koptische melodieën worden uitgevoerd. Dat geeft een bijzonder effect. Vertegenwoordigers van andere kerken zijn zichtbaar aanwezig. Mgr. J. van Burgsteden die de Bisschoppenconferentie vertegenwoordigt leest uit het 13e hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Hebreeën over het in gedachtenis houden van de voorgangers die het Woord van God hebben verkondigd. Aartsbisschop Polycarpus van de Syrisch Orthodoxe Kerk leest uit het Evangelie van Lucas de passage over de onenigheid van de leerlingen wie dan wel de belangrijkste onder hen is. 

Leraar

Na de gebedsdienst spreekt een jonge priester, v. Yosab, een in memoriam uit. Paus Shenouda was een belangrijk  en inspirerend leraar in zijn Kerk. Na zijn studies in Caïro is hij eerst als leraar op een middelbare school gaan werken. Als decaan van de Theologische Hogeschool en als paus van Alexandrië is hij steeds leraar gebleven. Paus Shenouda is de eerste Koptische paus die over de wereld is gaan reizen om het contact te onderhouden met de Koptische gemeenschap die over de wereld verspreid is. Mede daardoor ontstonden ook de vele en goede oecumenische contacten met leiders van andere kerken. 

Foto: v. Yosab en aartsbisschop Polycarpus

 

 

Volledige Agenda > 

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

10
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

24
juni
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martine zei Meer
  Hallo hoe gaat het met jullie? zondag 07 maart 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... vrijdag 19 februari 2021
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... maandag 15 februari 2021
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... dinsdag 09 februari 2021
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI