Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Feest van de Geest: 'Ieder mens draagt het universum in zich'

gertroelofsen1Gert Roelofsen is een van de kunstenaars die dit jaar een bijdrage levert aan het Feest van de Geest. Het thema dit jaar is ‘Vrijheid van Geest’. De Katholieke Vereniging voor Oecumene spreekt met drie kunstenaars over hun kunstwerk, hun inspiratie en de rol van verbeelding in religie. Gert Roelofsen is de derde en laatste kunstenaar in deze reeks.

Als kleine jongen en zoon van een rechtschapen christelijke boer op de Veluwe bracht een docent van het tweemans schooltje waarop Gert zat hem de liefde voor tekenen bij. Die liefde is nooit meer weggegaan. Voor een boerenzoon was het toen niet vanzelfsprekend om naar de kunstacademie te gaan. Hij studeerde eerst bouwkunde en besloot er mee te stoppen omdat het zakelijke in de werksfeer hem tegenstond. Zijn nieuwe keuze moest vallen tussen medicijnen of theologie. Omdat hij liever met zijn handen bezig wilde zijn, naast de psychische begeleiding van mensen, besloot hij voor de studie medicijnen te kiezen.

Die studie bracht hem naar Amsterdam. Maar alhoewel hij niet gekozen had voor de studie theologie liet het geloof hem tijdens zijn studiejaren toch niet los. Zoekend naar zichzelf en naar verbreding van het christelijke geloof, dat hij als kind met de paplepel ingegoten had gekregen, bezocht hij iedere zondag een andere kerk in Amsterdam. Daar maakte hij kennis met Huub Oosterhuis en via hem met de Dominicuskerk.

Ieder mens draagt het universele in zich

Na zijn afstuderen als huisarts werkte hij met zijn vrouw en kinderen drie jaar in Afrika. Bij terugkomst in Nederland vestigden zij zich in een plattelandsgemeente waar Gert vele jaren als huisarts werkzaam was en zich inzette voor de uitbouw van een Vrijzinnige Gemeente. Nog steeds op zoek naar verbreding van het geloof maakten zij kennis met de Vedische Filosofie.

Zo ontdekte Gert gaandeweg dat religies eigenlijk allemaal een kanaal zijn om in contact te treden met het universele, met datgene wat al het bestaan draagt en voorbij de ratio, voorbij het denken, ligt. Tegelijkertijd groeide het besef dat het religies vaak niet lukt om deze kanalen daadwerkelijk open te houden en perspectieven op het universele te bieden. Religie verwordt dan tot een denksysteem met vaste regels dat mensen afscheidt van elkaar en van hetgeen wat alles en iedereen met elkaar verbindt.

Toch draagt ieder mens, van welke religie dan ook, dat universele – het universum - in zich. Dat trekt en fascineert. Soms zijn we ons daar van bewust en ervaren we dat in onze ziel dat goddelijke aanwezig is, wij in wezen zelf God zijn. Het is dit bewustzijn dat Gert koestert en niet alleen in zijn gewone dagelijkse leven. Want na zijn werkzame bestaan als huisarts besloot hij alsnog de kunstacademie in Groningen te gaan volgen die hij in 2004 afrondde. Het is dan ook vooral in zijn kunst dat Gert zich door dit inzicht geïnspireerd weet. Met behulp van de meest uiteenlopende materialen brengt hij– vooral in zijn schilderijen - onderwerpen als natuur(lijk), paradijs en ziel tot klinken.

Oecumenisch altaar

Vrije Geest altaar1Het Feest van de Geest, waaraan Gert dit jaar voor het eerst op uitnodiging van Geo Hultink, deelneemt, vormde voor hem precies de goede gelegenheid om het ruimtelijke kunstwerk te maken waarmee hij in gedachten eigenlijk al zes jaar bezig was. Het kunstwerk dat hij “oecumenisch altaar” of “Vrije-Geest-altaar” noemt bestaat uit een metalen bol, gevormd door een veelheid van “takjes” die de wereldbol verbeeldt die uit een chaotische samenhang van ideeën toch in stand blijft (zie afbeelding hiernaast, klik op de afbeelding voor een vergroting). Op de hoogte van de evenaar zijn de symbolen van de zes belangrijkste geestelijke stromingen weergegeven: het Pax Christi-teken (Christendom), de maansikkel met pentagram (Islam), het Ohm-teken (Hindoestaans), het Dharmawiel (Boeddhisme), het Yin-Yang teken (Taoïsme) en de Davidster (Jodendom). Bij elk symbool is de mogelijkheid een waxinelichtje te branden. Ook in dit kunstwerk keert het bewustzijn terug dat alles en iedereen, ondanks onderlinge verschillen, met elkaar verbonden is.

Vloeiend water

In zijn schilderijen brengt Gert op velerlei manieren zijn inspiratiebron, de Waddenzee, in beeld. Nadat hij met verschillende werkwijzen had geëxperimenteerd kwam hij steeds uit op een techniek waarin het vloeien het hoofdthema vormde. Het fenomeen eb en vloed op de Waddenzee fascineert hem daarbij mateloos. Elke zes uur verandert het waddenlandschap onder invloed van dit natuurlijke gebeuren en niets staat vast. Steeds komt er een ander landschap tevoorschijn na een vloedperiode waarbij de spectrumkleuren in de atmosfeer oneindig zijn. Hij maakte kennis met dit fenomeen toen hij ging zeilen en droogviel op een zandplaat. Het wegvloeiende water via kleine waterkrekeltjes, het betreden van een in leegte en stilte gedompelde zandplaat, nadat de vogels er zich tegoed hebben gedaan aan voedsel, en het lopen over de bodem van de zee, zijn ervaringen die hem steeds weer inspireren tot het maken van nieuwe kunstwerken. Voor hem komen de drie universele onderwerpen die hem zo fascineren, natuur, paradijs en ziel, daar samen.

Tot welke prachtige resultaten dit heeft geleid, ziet u in onderstaande fotopresentatie (klik op de afbeelding om deze te bekijken):

1 Grangon2 Ondergaande zon bij Ameland3 De vrije geest over de wateren4 De donderbui3

Meer informatie over Gert Roelofsen en zijn werk kunt u vinden op zijn website www.gertroelofsen.nl 

De expositie van Gert’s kunstwerken in het kader van Feest van de Geest is te bezichtigen in de Maria kerk te Meppel van 5 mei tot 16 mei. De openingstijden zijn van 12.00 tot 17:00 uur.

Gerelateerde artikelen:

Feest van de Geest 2016: Vrijheid van Geest
Feest van de Geest: Hedendaagse iconen
Feest van de Geest: de materie als uitgangspunt

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Maarten de Boer zei Meer
  het dopen als baby is nergens terug te vinden in de bijbel. Het proces van sterven en opstaan in... 2 weken geleden
 • Maarten de Boer zei Meer
  ekklesia21.weebly.com 2 weken geleden
 • emma zei Meer
  hoii ik ben als baby katholiek gedoopt nu sinds anderhalf jaar ben ik bekeerd naar orthodox kan ik... zondag 13 augustus 2023
 • Astrid zei Meer
  Zijn jullie ook duurzaam? Bijvoorbeeld ook in groene energie investeren? maandag 19 juni 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI