Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Protest Grieks-Orthodoxe aartsbisschop tegen Israëlische acties

jeruzalem
 
De Grieks-Orthodoxe aartsbisschop van Jeruzalem Sebastia Atallah Hanna, heeft  Israëlische acties in bezet Jeruzalem in het kader van de Joodse feestdagen aan de kaak gesteld. In een persverklaring uitgebracht op donderdag 12 april 2012, heeft aartsbisschop Hanna daar tegen geprotesteerd.
 
 
"...tijdens deze dagen waarin wij leven in een week van de pijn ter  voorbereiding op Pasen, 

Atallah2waren we er getuigen van dat de Israëlische autoriteiten het verkeer van mensen beperkten, van het sluiten van de deuren naar Jeruzalem, en van het beletten van het verkeer, met name van en naar de Jaffa Gate [Bab al-Khaleel] waar zich de patriarchaten en kerken bevinden".  De aartsbisschop voegde er aan toe: "Naast de lokale bevolking, met inbegrip van christenen die hun feesten vieren, lijden bezoekers aan de Heilige Stad tijdens dit heilige seizoen door deze acties, die veel mensen die toegang hebben tot de Kerk van de Opstanding en die het verkeer van gelovigen – met inbegrip van geestelijken van alle niveaus en rangen - beperken."

 

Bezoek aan Nederland

Aartbisschop Atallah Hanna zal op uitnodiging van Kairos Palestina Nederland van 3 tot 6 september samen met twee andere kerkleiders - de Evangelisch-Lutherse predikant dr. Mitri Raheb en de kanselier van het (RK) Latijnse Patriarchaat mgr. William Shomali Nederland bezoeken. Ze  zullen spreken met Nederlandse kerkelijke en politieke autoriteiten en plaatselijke gemeenschappen van Palestijnse en andere Oosterse christenen ontmoeten.
 
(Bron: Kairos Nederland)
 
Volledige Agenda > 

11
mrt
Zoom
Het Pastoraal Congres Als God ons renoveert, dat de gezamenlijke nieuwe bewegingen aanbieden aan de

07
apr
TUA
Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging Op woensdag 7 april 2021 organiseren de

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... 2 weken geleden
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... 2 weken geleden
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... 3 weken geleden
 • Hans Noot zei Meer
  Ik heb best veel interesse in de lezingen. Echter, de vorige keer dat ik een lezing bijwoonde, was... 3 weken geleden
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI