Vernieuwde website - ontmoetingsplek rond oecumene

Een echte ontmoetingsplek, dat is onze droom rond deze vernieuwde website.
Een plek waar je andere mensen ontmoet die net als jezelf actief zijn binnen de oecumene in de plaats waar je woont of werkt. Mensen die geïnteresseerd zijn in de dialoog tussen christenen, in de ontmoeting, in gezamenlijke vieringen, in gezamenlijke sociale activiteiten.

Een ontmoetingsplek, waar je je eigen goede en rijke ervaringen kunt delen met elkaar maar waar je ook je vragen en je teleurstellingen kunt uiten. En ervaren mag, dat anderen naar je luisteren, je inspireren en bemoedigen.Een levensechte ontmoetingsplek van mensen: dat hopen we met deze website te creëren. En dat kan alleen wanneer veel mensen het aandurven, want ontmoeten is niet altijd gemakkelijk. Je geeft iets van jezelf prijs, maar in de hoop dat de ander en ook jezelf erdoor wordt verrijkt.

De website staat open voor verhalen over positieve ervaringen, voor goede teksten en liederen uit oecumenische vieringen, voor onderwerpen en verslagen van gespreksgroepen, voor vormen van gezamenlijke diaconie. Er leeft zoveel in ons land dat de moeite waard is om gedeeld te worden, waar mensen elders inspiratie uit kunnen opdoen en – misschien wel het allerbelangrijkste – beseffen dat we er niet alleen of met een klein groepje mensen aan trekken, maar dat we met velen zijn.

“Goed voorbeeld doet goed volgen” en helpt vaak meer dan adviezen van buitenaf. Dat goede voorbeeld is ook onze vreugde, die we willen en kunnen delen. We leren van elkaars ervaringen, we reageren op elkaar en beseffen al doende met hoevelen we, op zo verschillende plekken, vast geloven in de waarde van de oecumenische samenwerking.

Natuurlijk is het niet allemaal rozengeur en maneschijn; we kennen onze teleurstellingen: tanend enthousiasme, weerstanden, het gevoel dat het allemaal veel te langzaam gaat. Het is goed om ook die emoties met elkaar te delen, en daarin elkaar te bemoedigen.

Deze website zal de eigen plek worden van mensen en groepen die zich in ons land, vooral vanuit een katholieke achtergrond, inzetten voor de oecumene. Het is ook de plek waar je goede artikelen kunt lezen of nieuws en mededelingen die door de staf van onze vereniging op deze website worden gezet. Ook dat is belangrijk, maar ten diepste zal het een ontmoetingsplek moeten worden, het levend centrum van een netwerk van veel heel verschillende mensen die zich vaak geïsoleerd maar vanuit een diepe inspiratie om de oecumene bekommeren.