Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Religieus leven in Oost en West

Jezus antwoordde hem:

'Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen;

dan zul je een schat in de hemel bezitten.

Kom daarna terug en volg Mij.’

Anthonius als bezieler

Zondag voor de Oosterse Kerken - 2 mei 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Vernieuwde website - ontmoetingsplek rond oecumene

Een echte ontmoetingsplek, dat is onze droom rond deze vernieuwde website.
Een plek waar je andere mensen ontmoet die net als jezelf actief zijn binnen de oecumene in de plaats waar je woont of werkt. Mensen die geïnteresseerd zijn in de dialoog tussen christenen, in de ontmoeting, in gezamenlijke vieringen, in gezamenlijke sociale activiteiten.

Een ontmoetingsplek, waar je je eigen goede en rijke ervaringen kunt delen met elkaar maar waar je ook je vragen en je teleurstellingen kunt uiten. En ervaren mag, dat anderen naar je luisteren, je inspireren en bemoedigen.Een levensechte ontmoetingsplek van mensen: dat hopen we met deze website te creëren. En dat kan alleen wanneer veel mensen het aandurven, want ontmoeten is niet altijd gemakkelijk. Je geeft iets van jezelf prijs, maar in de hoop dat de ander en ook jezelf erdoor wordt verrijkt.

De website staat open voor verhalen over positieve ervaringen, voor goede teksten en liederen uit oecumenische vieringen, voor onderwerpen en verslagen van gespreksgroepen, voor vormen van gezamenlijke diaconie. Er leeft zoveel in ons land dat de moeite waard is om gedeeld te worden, waar mensen elders inspiratie uit kunnen opdoen en – misschien wel het allerbelangrijkste – beseffen dat we er niet alleen of met een klein groepje mensen aan trekken, maar dat we met velen zijn.

“Goed voorbeeld doet goed volgen” en helpt vaak meer dan adviezen van buitenaf. Dat goede voorbeeld is ook onze vreugde, die we willen en kunnen delen. We leren van elkaars ervaringen, we reageren op elkaar en beseffen al doende met hoevelen we, op zo verschillende plekken, vast geloven in de waarde van de oecumenische samenwerking.

Natuurlijk is het niet allemaal rozengeur en maneschijn; we kennen onze teleurstellingen: tanend enthousiasme, weerstanden, het gevoel dat het allemaal veel te langzaam gaat. Het is goed om ook die emoties met elkaar te delen, en daarin elkaar te bemoedigen.

Deze website zal de eigen plek worden van mensen en groepen die zich in ons land, vooral vanuit een katholieke achtergrond, inzetten voor de oecumene. Het is ook de plek waar je goede artikelen kunt lezen of nieuws en mededelingen die door de staf van onze vereniging op deze website worden gezet. Ook dat is belangrijk, maar ten diepste zal het een ontmoetingsplek moeten worden, het levend centrum van een netwerk van veel heel verschillende mensen die zich vaak geïsoleerd maar vanuit een diepe inspiratie om de oecumene bekommeren.

Volledige Agenda > 

11
mrt
Zoom
Het Pastoraal Congres Als God ons renoveert, dat de gezamenlijke nieuwe bewegingen aanbieden aan de

07
apr
TUA
Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging Op woensdag 7 april 2021 organiseren de

23
apr
Zoombijeenkomst
Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn

20
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

27
mei
Zoom
De Katholieke Vereniging voor Oecumene en de Leerstoel “Orthodoxie, Mensenrechten, Vredesopbouw in Europa (PThU,

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Richard, het zullen online lezingen zijn. De bijeenkomsten duren ook niet langer dan een uur... 2 weken geleden
 • Geert van Dartel zei Meer
  Beste Hans, ik zag u inderdaad vertrekken. Het geluid was bepaald niet optimaal, maar het hing er... 2 weken geleden
 • Richard Sleegers zei Meer
  In de e-mail stond dat het online lezingen zijn (via ZOOM). Ik hoop echter dat de lezingen - die... 3 weken geleden
 • Hans Noot zei Meer
  Ik heb best veel interesse in de lezingen. Echter, de vorige keer dat ik een lezing bijwoonde, was... 3 weken geleden
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI