Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Platform Rome-Reformatie: zoek concrete stappen naar eenheid

Together Rome 425

"Wij geloven dat de schatten die God de kerk in de afgelopen 500 jaar heeft gegeven thuishoren in de kerk die verbonden is met de oorsprong, de kerk van de apostelen, waarvan Christus de hoeksteen is." Zo spreekt een groep protestantse en katholieke theologen zich vandaag uit, tijdens de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen. Zij hebben zich verenigd in het Platform Rome-Reformatie en pleiten hoopvol voor een hereniging van protestantse kerken en de Rooms-katholieke kerk, als gevolg van een gezamenlijke bekering naar Christus.

Met het platform en de verklaring willen zij een nieuwe impuls geven aan de oecumene en het visioen van een verzoende kerk levend houden. In de toenadering tussen kerken is in de afgelopen honderd jaar veel bereikt, maar de hereniging van protestanten en katholieken, die na het Tweede Vaticaans Concilie voor velen binnen handbereik leek, is nog uitgebleven. De theologen van het platform willen dat perspectief niet uit het oog verliezen en streven ernaar met hoop, creativiteit en moed te zoeken naar concrete mogelijkheden.

De verklaring werd door negentien theologen uit de Rooms-katholieke en verschillende protestantse tradities ondertekend, allen op persoonlijke titel. Het kernteam van het platform bestaat uit Eric Bouter, Arjan Plaisier (voorzitter), Marcel Sarot, Diederik Wienen en Fokke Wouda (de laatste drie zijn ook actief betrokken bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene). Zij nodigen ertoe uit om het gesprek over concrete vormen van eenheid te voeren. De verklaring is daarbij zeker geen eindpunt, maar wil een uitgangspunt zijn voor die dialoog. Naast het verwoorden van de mogelijkheid en noodzaak voor zichtbare eenheid stelt de tekst daarom ook veel vragen, die nog onbeantwoord zijn. 

De verklaring is te vinden op www.platform-romereformatie.nl. Sympathisanten kunnen hun naam toevoegen.

Wij kunnen niet tevreden zijn met plezierige verhoudingen en goede samenwerking, terwijl wij de bestaande kerkelijke verdeeldheid als gegeven beschouwen. Daadwerkelijke kerkelijke eenheid moet ons doel zijn. Omdat Jezus één kerk wilde, en omdat wij ervaren dat de kerkelijke verdeeldheid verkeerd is. Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat wij erkennen dat kerken uit de Reformatie schatten hebben bewaard die ook voor de Romana van levensbelang zijn, en dat de Rooms-Katholieke Kerk bij hereniging deze schatten als gaven dient te aanvaarden, waardoor zijzelf ook wordt veranderd. Het is van de zotte dat 500 jaar na de Reformatie wij nog steeds niet concreet voor ogen hebben hoe de weg naar kerkelijke eenheid er uit moet zien. Wij hopen dat onze verklaring kan helpen om die weg helder te krijgen en zo een stapje op weg de weg naar eenheid mag zijn.

Prof. dr. Marcel Sarot

 

"Voor mij is het waardevol en belangrijk dat er een groep mensen bestaat die - misschien met enige naïviteit - durft te brainstormen over concrete stappen naar eenheid. Hopelijk biedt dat ook de ruimte voor creatieve en gedurfde ideeën. Juist theologen moeten die vrijheid voelen om nieuwe dingen te onderzoeken. Ik ben blij dat ik daar in dit platform deel van kan uitmaken en hoop dat onze verklaring een impuls geeft aan een open gesprek. De ervaringen bij Together is daarbij voor mij een sterke stimulans. Ook in die groep jonge christenen uit verschillende kerken leefde en leeft het verlangen naar eenheid."

Dr. Fokke Wouda

Foto: Katholieke Vereniging voor Oecumene. Katholieke, protestantse en orthodoxe kerkleiders zegenen de aanwezigen bij Together: Gathering of Gods People op 30 september 2023.

 

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Henk ten Voorde zei Meer
  Fijn dat Perspectief weer een vervolg heeft gekregen. Wel jammer dat nummer 61 niet als bladerboek... 5 dagen geleden
 • Tom Buitendijk zei Meer
  Uitstekend initiatief. Niet alleen theologen maar ook inspirerende kerkleiders zijn ervoor nodig. En... vrijdag 26 januari 2024
 • Jan Schuiling zei Meer
  Dag Kees, een tip: kloosterdorpen en meer: pro-werelddorp.nl donderdag 25 januari 2024
 • keano zei Meer
  mooi vrijdag 19 januari 2024
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI