Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Paus Franciscus: Oecumenisch gebed bij opening synode 2023

Vaticaan

Foto: frimufilms op Freepik

Op zondag 15 januari 2023 kondigde Paus Franciscus een bijzondere gebeurtenis aan! Bij de aanvang van de Algemene Bisschoppensynode over synodaliteit dit jaar zal op initiatief van Taizé een oecumenisch gebed plaatsvinden op het Sint-Pietersplein in Rome. Hiertoe worden met name jongvolwassenen (18-35 jaar) en leiders van alle christelijke denominaties uitgenodigd.

Naar verwachting zullen duizenden van hen naar Rome afreizen om dit belangrijke proces in de Rooms-katholieke kerk met gebed te begeleiden. Dit zal meteen een hoopvol teken op weg naar christelijke eenheid zijn. De Katholieke Vereniging voor Oecumene werkt achter de schermen al samen met Taizé om een reis vanuit Nederland te organiseren. Wij hebben een daarvoor een oecumenisch projectteam opgezet en volgende week lanceren we een website met meer informatie!

De paus kondigde dit aan tijdens het Angelusgebed:

"Van 18 tot 25 januari vindt opnieuw de traditionele Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen plaats. Het thema of dit jaar komt uit het boek van de profeet Jesaja: 'Leer goed te doen en zoek naar gerechtigheid'. Laat ons de Heer danken dat Hij Zijn Volk met trouw en geduld leidt naar de volledige eenheid. En vragen we de Heilige Geest ons te verlichten en te ondersteunen met zijn gaven. De weg naar de volledige eenheid van de christenen en de weg van de synodale bekering van de kerk zijn verbonden. Daarom grijp ik deze gelegenheid aan om aan te kondigen dat zaterdag 30 september op het Sint-Pietersplein een oecumenisch avondgebed zal plaatsvinden tijdens welke we aan God het werk van de 16e algemene vergadering van de bisschoppensynode zullen toevertrouwen. Voor de jongeren die naar het avondgebed zullen komen zal er een speciaal programma zijn dat het gehele weekend zal duren, georganiseerd door de gemeenschap van Taizé. Ik nodig de broeders en zusters van alle christelijke confessions op deel te nemen in deze bijeenkomst van Gods Volk." (Vertaling: Hendro Munsterman)
 

Dit nieuws komt, heel gepast, daags vóór de start van de internationale week van gebed voor de eenheid van christenen (18-25 januari). In Nederland wordt die week van 15-22 januari 2023 gehouden, vanwege de unieke samenwerking tussen de Raad van Kerken en Missie Nederland. De paus koppelt oecumene en synodaliteit expliciet aan elkaar. Het verlangen naar eenheid is in de samenvatting van reacties van gelovigen wereldwijd uitdrukkelijk genoemd als thema voor de bisschoppensynode over synodaliteit. Paus Franciscus nodigde niet alleen alle katholieke gelovigen, maar alle christenen en alle mensen van goede wil uit om mee te denken over de toekomst van de kerk. Die inventarisatie mondt komend jaar uit in de bisschoppensynode: een periodieke vergadering van bisschoppen over de uitdagingen waar de kerk voor staat. Het nu aangekondigde gebed op het Sint-Pietersplein wil die vergadering begeleiden met gebed. 

 

 

 

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis 2 weken geleden
 • Orthodox zei Meer
  Dag Dirk, het is zeker mogelijk om je te laten dopen in een orthodoxe kerk. neem hiervoor contact op... 3 weken geleden
 • Dirk van der Zee zei Meer
  Dirk van der Zee Schreef:
  Ik ben niet gedoopt en ben niet bij een kerk maar ik geloof in god . Is het mogelijk voor mij om...
  zaterdag 24 december 2022
 • Dirk van der Zee zei Meer
  Ik ben niet gedoopt en ben niet bij een kerk maar ik geloof in god . Is het mogelijk voor mij om... zaterdag 24 december 2022
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI