Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Willibrordzondag en het Synodaal Proces

2022 KVvO Poster kleinWist u dat het één van de belangrijkste opdrachten voor het Tweede Vaticaans Concilie was om te werken aan de eenheid van alle christenen? Paus Johannes XXIII riep het concilie bijeen en gaf de oecumene vrij baan. Vandaag geeft paus Franciscus er een nieuwe impuls aan, door andere christenen uitdrukkelijk uit te nodigen om mee te denken over het synodale proces in onze kerk. Ook hier in onze parochie hebben we input geleverd voor dat proces, dat volgend jaar uitmondt in de bisschoppensynode over synodaliteit in Rome.

Vorige week werd een nieuw werkdocument gepubliceerd, gebaseerd op de inbreng van parochianen en geestelijken wereldwijd. Het raakte me dat daarin een dringende oproep klinkt om de oecumenische opdracht nieuwe energie te geven. Het herstellen van kerkelijke eenheid met andere christenen doet ertoe, wil de katholieke kerk haar zending in deze wereld goed kunnen vormgeven. En ik zou zeggen: dat geldt in het bijzonder in onze eigen, Nederlandse context.

Op 6 november is het Willibrordzondag, waarop de kerk de oecumene viert op de feestdag van onze belangrijkste gezamenlijke missionaris, st. Willibrord.

Ik ben lid van Katholieke Vereniging voor Oecumene, die de oecumene binnen en vanuit onze kerk bevordert. Ik wil u het werk van deze vereniging van harte aanbevelen en om uw betrokkenheid vragen. Allereerst wil ik u vragen te bidden voor de andere kerken in onze directe omgeving. Als tweede wil ik u aanmoedigen hier in onze eigen parochie deel te nemen aan oecumenische vieringen en activiteiten. Als derde kan ik daar een aanbeveling voor de activiteiten van de Katholieke Vereniging voor Oecumene aan toevoegen. En tenslotte vraag ik u ook om uw gift voor de vereniging, vandaag in de collecte of op een ander moment via een gift of een lidmaatschap. Uw gift en andere financiële bronnen stellen de vereniging in staat om te blijven werken aan de eenheid van de kerk. Aan, zoals wij elke zondag belijden, één, heilige, katholieke en apostolische kerk. Die rijk en veelkleurig is, maar ook nog altijd verdeeld. En toch, in het werk en het gebed van Jezus, één. Want, zoals het thema van deze zondag zegt – en dat is ontleend aan het thema van de Wereldraad van Kerken – "de liefde van Christus beweegt tot eenheid en verzoening."

Dr. Fokke Wouda is als coördinator werkzaam voor de Katholieke Vereniging voor Oecumene

Leden van de vereniging zijn van harte uitgenodigd deze tekst (eventueel aangepast aan de eigen context) te gebruiken om op Willibrordzondag de oecumene en collecte in de eigen geloofgemeenschap onder de aandacht te brengen.

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • peter zei Meer

  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 6 dagen geleden
 • peter zei Meer
  is er nog een oosters-orthodoxe kerk in amsterdam? ik werd in 1972 gedoopt door mgr Mar Serapion 1 week geleden
 • fiona manuela zei Meer
  kan iemand mij vertellen hoe ik met nico sarot in contact kan komen, ik heb vroeger jaren met hem... zaterdag 18 maart 2023
 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis woensdag 18 januari 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI