Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Vacature voor een coördinator bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene

OIPDe Katholieke Vereniging voor Oecumene zoekt per 1 september 2022 een

Coördinator (m/v) 24 uur

De Katholieke Vereniging voor Oecumene geeft mede gestalte aan de inzet van de Rooms-Katholieke Kerk voor de oecumenische samenwerking. Bij de vereniging ontstaat vanwege de pensionering van twee medewerkers een vacature voor de functie van een coördinator (m/v). Het betreft een nieuwe functie.

De  coördinator vervult een centrale rol in het netwerk van de vereniging. Hij/zij onderhoudt contacten met het bestuur en met leden en donateurs van de vereniging. Voor deze functie zoeken we een rooms-katholiek die kerkelijk betrokken is, bekend is met theologische en oecumenische gesprekken en affiniteit heeft met de oecumenische beweging. Het moet iemand zijn met een ondernemende geest en een opleiding op academisch of HBO niveau.

De coördinator verricht vanuit het secretariaat van de vereniging in ’s-Hertogenbosch de volgende taken:

 • Coördinatie van de dagelijkse gang van zaken op het secretariaat waaraan twee parttime medewerkers zijn verbonden: secretaresse voor 0,4fte en de coördinator zelf voor 0,6fte
 • Voorbereiden van vergaderingen van het bestuur, de notulering en uitvoering van bestuursbesluiten
 • Verzorgen van de communicatie van de vereniging waaronder het beheer van de website en de publicaties
 • Voorbereiden van Willibrordzondag en de Zondag voor de Oosterse Kerken
 • Organisatie van bijeenkomsten en activiteiten
 • Onderhouden van het netwerk van oecumenische contacten in binnen- en buitenland
 • Beheer van financiën in samenwerking met de penningmeester.

Het secretariaat van de vereniging is gehuisvest bij het bureau van de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR). Wij bieden een functie waarin de coördinator zich op het gebied van oecumenische samenwerking en theologie verder kan ontwikkelen. Het betreft een tijdelijk dienstverband voor de periode van 5 jaar. Voor deze functie geldt het rechtspositiereglement van het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap. De functie wordt gehonoreerd volgens schaal 10 van € 2758,-- tot € 4510,-- bruto bij een volledig dienstverband.

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met G. van Dartel via

Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 8 april op bovenstaand e-mail adres. De sollicitatiegesprekken zullen op 21 april 2022 gehouden worden in ’s-Hertogenbosch.

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Jo Gerrits, 22 jan 2... zei Meer
  Ik ontvang geen vertificatiecode, waarom niet? 1 dag geleden.
 • fiona manuela zei Meer
  kan iemand mij vertellen hoe ik met nico sarot in contact kan komen, ik heb vroeger jaren met hem... 4 dagen geleden
 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis woensdag 18 januari 2023
 • Orthodox zei Meer
  Dag Dirk, het is zeker mogelijk om je te laten dopen in een orthodoxe kerk. neem hiervoor contact op... donderdag 12 januari 2023
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI