Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Pauselijke onderscheiding voor Leo van Leijsen

2022 01 19 Pro ecclesia et pontifice Leo van Leijsen 3Op 20 januari jl. ontving drs. Leo van Leijsen, tot voor kort medewerker Oosterse Kerken van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, uit handen van mgr. dr. J. van den Hende, bisschop-referent voor de Oosterse Kerken de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. De kleine ceremonie vond plaats in het kantoor van het bisdom Rotterdam in aanwezigheid van de voorzitter van de KVO, prof. dr. Marcel Sarot, en secretaris, Geert van Dartel. 

Mgr. Van den Hende refereerde in zijn toespraakje aan een lezing die Leo van Leijsen jaren geleden in Oosterwolde (Fiesland), waar Van den Hende toen pastoor was, heeft gehouden. Hij prees Van Leijsen's jarenlange inzet om in ontmoetingen en geloof een brug te bouwen naar de Oosterse Kerken. Kennis van de geschiedenis, de liturgie en de spiritualiteit van het Oosters Christendom is daarvoor onontbeerlijk. Die kennis heeft Van Leijsen door de jaren heen verspreid en gedeeld. Daarvoor werd hem deze pauselijke onderscheiding op voordracht van het bestuur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene en de bisschop-referent voor de Oosterse Kerken verleend. 

Verrassing2022 01 19 Pro ecclesia et pontifice Leo van Leijsen 4

Voor Leo van Leijsen kwam deze onderscheiding als een grote verrassing. Hij bedankte mgr. Van den Hende en het bestuur van de Vereniging voor deze blijk van waardering. Op 5 november 2021 nam Leo van Leijsen met een druk bezochte studiemiddag over de relatie tussen de RK Kerk en de Oosterse Kerken afscheid als medewerker Oosterse Kerken. Bij die gelegenheid ontving hij uit handen van Mor Polycarpus, aartsbisschop van de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland, een onderscheiding en oorkonde van de Syrisch-Orthodoxe Kerk als teken van waardering en vriendschap.

Leo van Leijsen zal in de toekomst als bestuurslid actief betrokken blijven bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene. 'Zo blijft de kennis en expertise van Leo van Leijsen voor de vereniging behouden', aldus prof. dr. Marcel Sarot.

 

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • Martin Los lid hoofd... zei Meer
  Mooie gedachtenis 2 weken geleden
 • Orthodox zei Meer
  Dag Dirk, het is zeker mogelijk om je te laten dopen in een orthodoxe kerk. neem hiervoor contact op... 3 weken geleden
 • Dirk van der Zee zei Meer
  Dirk van der Zee Schreef:
  Ik ben niet gedoopt en ben niet bij een kerk maar ik geloof in god . Is het mogelijk voor mij om...
  zaterdag 24 december 2022
 • Dirk van der Zee zei Meer
  Ik ben niet gedoopt en ben niet bij een kerk maar ik geloof in god . Is het mogelijk voor mij om... zaterdag 24 december 2022
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI