Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Boodschapper

van Vreugde

WILLIBRORDZONDAG

7 NOVEMBER 2021

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Kerken zijn geroepen om vrede te stichten

vrede 2‘Dit Webinar geeft hopelijk een nieuwe impuls aan de vredestheologie en het gesprek in de kerken over de inzet voor vrede’. Dit zei Fred van Iersel, voorzitter van de Beraadgroep Kerk en Samenlevingsvragen na afloop van het symposium ‘Samengeroepen om Vredestichters te zijn, dat op woensdag 20 januari jl. onder auspiciën van de Raad van Kerken plaatsvond. Aanleiding was de heruitgave van het verslag van de Internationale Dialoog tussen Rooms-Katholieken en Dopersen tussen 1998 en 2003.

Prof dr. Peter Nissen, hoogleraar oecumene aan de Radbouduniversiteit plaatste het dialoograpport in de context van de oecumenische dialogen die de RK Kerk vanaf het midden van de zestig voert. Als lid van de toenmalige dialoogcommissie vertelde hij bijzondere details over de totstandkoming van dit rapport dat hij vervolgens op hoofdlijnen samenvatte.\

Vredesspiritualiteit

Prof. dr. Fred van Iersel onderscheidde in zijn lezing vijf niveaus van theologisch spreken over vrede: het spirituele niveau,  de rol van de herinnering, de plaats van de hoop, de oecumenische en interreligieuze aspecten en de morele en ethische aspecten. In zijn verhaal toonde hij aan dat er een grote verwantschap bestaat tussen het dialoograpport en de recente encycliek Fratelli tutti van paus FranciscKerkelijke vredesbeweging

Drie co-referenten belichtten vervolgens afzonderlijke aspecten. Prof. dr. Peter-Ben Smit, hoogleraar oecumene aan de theologische faculteit van de Oud-Katholieke Kerk in Bern sprak over de verzoening tussen kerken en het belang van de heling van herinneringen. Dr. Fulco van Hulst, doopsgezind predikant en docent praktische theologie en ethiek aan de VU, belichtte het bijzondere karakter van de theologie en de inzet voor vrede in de Doperse traditie. Drs. Ineke Bakker, voorzitter van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV), sloot het Webinar af met een reflectie op de actuele vredesopdracht van de kerken.

Terugkijken

Het Webinar is in zijn geheel terug te zien op het YouTube kanaal van de Raad van Kerken.

De teksten van het Webinar verschijnen later in het tijdschrift Perspectief.

Het dialoograpport ‘Samengeroepen om vredestichters te zijn’ is voor € 14,60 (incl. porto) te bestellen bij de Katholieke Vereniging voor Oecumene via secretariaat@oecumene 

Volledige Agenda > 

21
okt
Grote Kerk Den Bosch
Dit seizoen wordt er weer een nieuw leerhuis gehouden. In deze vijftiende aflevering van Bēt Drāshā – Oosters christelijk Leerhuis komen de Griekse kerkvaders aan de orde. De titel van Bēt Drāshā

05
nov
Jozefkerk Oss
De algemene ledenvergadering van de Katholieke Vereniging voor Oecumene wordt gehouden op vrijdag 5

05
nov
Jozefkerk Oss
Op 15 november 2021 gaat onze stafmedewerker Oosterse Kerken. drs. Leo van Leijsen, met welverdiend

07
nov
Het Evangelie is een boodschap van vreugde die van generatie op generatie wordt doorgeven. De heilige

18
nov
Grote Kerk Den Bosch
Dit seizoen wordt er weer een nieuw leerhuis gehouden. In deze vijftiende aflevering van Bēt Drāshā – Oosters christelijk Leerhuis komen de Griekse kerkvaders aan de orde. De titel van Bēt Drāshā

 

 

Laatste lezersreacties:

Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI