Interreligieuze dag van gebed en vasten en liefdadigheid tegen pandemie

pcidDe Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog roept mensen van alle godsdiensten en levensbeschouwingen en alle mensen van goede wil op zich te verenigen, in deze moeilijke tijd van het coronavirus, in een dag van gebed, vasten en liefdadigheid op donderdag 14 mei 2020.

De Raad volgt hiermee de oproep van het ‘Hoger comité voor menselijke broederschap’, vorig jaar opgericht als antwoord op het document over menselijke broederschap, ondertekend door paus Franciscus en sjeik Ahmed el-Tayeb, grootimam van Al-Azhar.

De interreligieuze dag op 14 mei vindt inspiratie in de interreligieuze bijeenkomsten in Assisi. In 1986 kwamen religieuze leiders, joden, christenen, moslims, boeddhisten, hindoes en volgelingen van jainisme, shinto, sikhisme, traditionele religies van Afrika en Amerika en parsi’s daar samen op initiatief van paus Johannes Paulus II tijdens een vredesbijeenkomst en werd daarna jaarlijks herhaald. In 2005 organiseerde het platform In Vrijheid Verbonden voor het eerst een interreligieuze happening op een dergelijk grote schaal in Nederland.

Ook gezondheid gaat ons allemaal aan, ongeacht religie of levensbeschouwing. We hopen van harte dat u op donderdag 14 mei meedoet aan de interreligieuze dag, vanwege de coronamaatregelen ieder veilig voor zich. “Om deze pandemie te overwinnen, de veiligheid, stabiliteit te herstellen, gezondheid en welvaart, zodat na deze pandemie onze wereld een betere plek voor de mensheid en broederschap zal worden dan ooit tevoren”, aldus het Hoger Comité voor de menselijke broederschap.

Enkele impressies

In de Utrechtse St. Catharinakathedraal kwamen in de avond van 14 mei vijftien mensen samen om in stilte te bidden. Ieder kwartier luisterden ze naar een korte lezing uit verschillende godsdienstige stromingen: teksten uit de heilige schriften van joden, christenen en moslims. 

Ze gaven gehoor aan het initiatief van het Hoge Comité voor menselijke broederschap en de oproep van Paus Franciscus aan alle gelovigen van alle religies en mensen van goede wil om zich geestelijk te verenigen op donderdag 14 mei in een Dag van gebed, vasten en werken van naastenliefde, om God te smeken om de mensheid te helpen bij het overwinnen van de pandemie die veroorzaakt wordt door het coronavirus. “Wij zullen verenigd zijn in het beleven van de universele waarden van gebed, vasten en daden van naastenliefde als een getuigenis van de grootsheid van het geloof in God die verdeelde harten verenigt en de menselijke ziel verheft” (Document over de Menselijke Broederschap voor de Wereldvrede en het samenleven ). Paus Franciscus: “Dit is zeker geen tijd voor onverschilligheid, egoïsme en verdeeldheid, want de hele wereld lijdt en moet zich verenigen om de pandemie het hoofd te bieden” (vgl. Paus Franciscus, Urbi et Orbi, paasboodschap van 12 april 2020).

Anton Smits, afgevaardigde in de Nederlandse katholieke contactraad voor interreligieuze dialoog namens het bisdom Den Bosch, stuurde een gebed toe aan zijn partners in de dialoog. Smits: “Moge God ons in staat stellen om deze ziekte te beheersen, de zieken bij te staan en troost te bieden aan hen die lijden.  Dat wij de moed niet verliezen en onze hoop op Hem vestigen. Dat wij door deze pandemie mogen groeien in broederschap, respect en samenwerking”.

Ook Focolare beleefde de dag mee. Internationaal voorzitster Maria Voce van de Focolarebeweging noemde de coronapandemie ‘een aansporing om niet het welzijn van de een of de ander, niet het belang van de ene of de andere partij, maar het welzijn van allen na te streven’.

In onder meer Rotterdam, Haarlem, Eindhoven, Nijmegen, Leeuwarden en Zwolle kwamen er gisteren kleine interreligieuze groepjes bijeen, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, om samen vorm te geven aan de dag van gebed, vasten en naastenliefde. Maar de meeste mensen baden thuis, alleen en in stilte.