Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

De liefde van Christus

beweegt tot eenheid

en verzoening

WILLIBRORDZONDAG

6 NOVEMBER 2022

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Mgr. Herman Woorts stuurt groet van verbondenheid aan Joodse gemeenschap in Nederland

4. defile bij monument bgsBij gelegenheid van 75 jaar bevrijding stuurde mgr. Herman Woorts, bisschop-referent voor Kerk en Jodendom namens de RK Bisschoppen in Nederland, de Joodse gemeenschap een groet van verbondenheid. In deze brief staat hij allereerst stil bij het enorme verdriet dat de Joodse gemeenschap door de holocaust is overkomen en dat niet vergeten mag worden. Tevens wijst hij op recente verklaringen van Paus Franciscus en de kerken in Nederland tegen opkomend antisemitisme.

Samen met de Protestantse Kerk in Nederland gaf de RK Kerk op 28 juni 2019 een verklaring uit tegen het opkomend antisemitisme. Daarin wordt gezegd: "Wij rekenen het ook tot onze verantwoordelijkheid er alles aan te doen om antisemitisme in de hele samenleving tegen te gaan en om initiatieven te ondersteunen die daar een dam tegen opwerpen. Hierbij roepen wij de overheid alsook de hele samenleving op om alles te doen wat in haar vermogen ligt om antisemitisme te bestrijden."

Sinds de oorlog zijn de relaties tussen de RK Kerk en het Jodendom, wereldwijd en landelijk, sterk verbeterd. Mgr. Woorts wijst op de  betekenis van Nostra Aetate (1965), het document van het Tweede Vaticaans Concilie, dat een grote mentaliteitsverandering heeft bewerkt en wederzijds vertrouwen en vriendschappen tussen katholieken en joden bevorderde. 

Ook wijst hij op de brief van de Nederlandse bisschoppen uit 1995 b.g.v. 50 jaar bevrijding, waarin de bisschoppen herinneren aan het moedige optreden van aartsbisschop J. de Jong, maar ook zelfkritisch terugblikken op de rol van katholieken tijdens de oorlog (hadden we niet meer moeten doen?) en de lange geschiedenis van het theologisch en kerkelijk anti-judaïsme dat bijgedragen heeft aan het ontstaan van een klimaat waarin de Sjoa kon plaatsvinden. 

De brief sluit af met een passage over de warme ondelinge betrekkingen die mede onder invloed van Nostra Aetate zijn gegroeid. De jaarlijkse Dag van het Jodendom op 17 januari aan de vooravond van de Gebedsweek voor de Eenheid speelt hierin een belangrijke rol. Mgr. Woorts spreekt de hoop en het vertrouwen uit, "dat de onlosmakelijke verbondenheid, die wij als katholieken met het Joodse volk hebben, mag groeien en tot zegen zal zijn voor deze wereld die de Eeuwige ons heeft toevertrouwd."

Lees hier de hele brief van Mgr. Woorts 

 

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • WhyDonate zei Meer
  Bedankt voor het delen van dit artikel over crowdfunding, maar er zijn ook kinderen die op zoek zijn... 4 weken geleden
 • 12 Kerst Inzamelings... zei Meer
  Weet de komende jaren geld in te zamelen voor de kerst.... maandag 17 oktober 2022
 • WhyDonate zei Meer
  Een van de beste artikelen van 2022 Ik lees graag je artikelen, blijf dit soort inhoud plaatsen.... donderdag 15 september 2022
 • Hennie ten KLooster zei Meer
  Heel veel dank voor de inspirerende avonden in het Dominicanenklooster in Zwolle.
  Van Harte! woensdag 06 juli 2022
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI