Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

De liefde van Christus

beweegt tot eenheid

en verzoening

WILLIBRORDZONDAG

6 NOVEMBER 2022

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Orthodoxie en het coronavirus 6. Griekenland

anastasis detail0Hoe viert de Kerk van Griekenland in deze tijd Pasen?

In Griekenland zijn de liturgievieringen opgeschort op last van o.a. de ministeries van godsdienst en van gezondheid.De regering heeft op alle terreinen van de uitoefening van godsdienst het houden van vieringen verboden. Dat geldt voor alle geloofsgemeenschappen.
De kerkgebouwen bleven alleen open voor individueel gebed. De gelovigen hebben wel de mogelijkheid diensten online, op tv of via de radio te volgen. Tevens geldt er een regeling dat in Goede Week en met Pasen de liturgie door slechts de priester en in elk geval een voorzanger in gesloten kerken gevierd wordt.

Maatregelen tegen het coronavirus

Aartsbisschop Hieronymos van Athene, het hoofd van de Grieks-orthodoxe Kerk, had de verantwoordelijke minister 330px Archbishop Ieronymos II of Athensgevraagd dat kerkelijke vieringen gewoon doorgang konden vinden in gesloten kerken en ook diensten toe te laten in de kloosters, omdat de mensen daar sowieso gemeenschappelijk leefden. De Kerk had maatregelen genomen om de gelovigen tegen het coronavirus te beschermen, zoals het schrappen van diensten gedurende de week en de zondagsdienst tot de duur van één uur te beperken en hygiënische voorzorgen te treffen. Wel wilde de Kerk de communie uitdelen met steeds dezelfde lepel voor de gelovigen. Daarop heeft de regering de strikte regelingen van 16 maart afgekondigd.

Arrestatie

De regeringsmaatregelen zijn binnen de Grieks-orthodoxe Kerk omstreden. Op 20 maart heeft metropoliet Serafim van Kythira ondanks het verbod een dienst in zijn kathedraal gehouden met open kerkdeuren en compleet met klokkengelui. Daarop werd hij gearresteerd, verhoord en weer vrijgelaten. De volgende dag informeerde de metropolie dat de vieringen niet verder door zouden gaan.

Pasen anders dan gewoonlijk

Griekenland zal dus dit jaar met Pasen de gebruikelijke feestelijkheden missen. Het betekent ook dat zaken zoals bij voorbeeld het traditionele roosteren van het paaslam niet zal plaatsvinden en ook niet de bezoeken aan huis bij familie en vrienden. Ook de traditionele paasvlam die elk jaar uit de H.Grafkerk te Jeruzalem komt, zal wel naar Griekenland komen, maar niet onder de mensen uitgedeeld worden.

Foto's
- Griekse verrijzenisicoon (Foto: Temple Gallery London)
- Aartsbisschop Hieronymos van Athene (Pasok/Wikimedia Commons)

Volledige Agenda > 

Geen komend evenement!
 

 

Laatste lezersreacties:

 • WhyDonate zei Meer
  Bedankt voor het delen van dit artikel over crowdfunding, maar er zijn ook kinderen die op zoek zijn... 4 weken geleden
 • 12 Kerst Inzamelings... zei Meer
  Weet de komende jaren geld in te zamelen voor de kerst.... maandag 17 oktober 2022
 • WhyDonate zei Meer
  Een van de beste artikelen van 2022 Ik lees graag je artikelen, blijf dit soort inhoud plaatsen.... donderdag 15 september 2022
 • Hennie ten KLooster zei Meer
  Heel veel dank voor de inspirerende avonden in het Dominicanenklooster in Zwolle.
  Van Harte! woensdag 06 juli 2022
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19A 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351 - RSIN 809400698
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI