Orthodoxie en het coronavirus 4. Een troostwoord

display imageIn België wordt door de Orthodoxe Kerk een troostwoord verspreid. Dit 'troostwoord voor de pandemie' geschreven door archimandriet Zacharias Zacharou van het patriarchaal Monasterium van de H. Johannes de Doper in Maldon, Essex (VK). Het werd vanuit het Engels vertaald in het Nederlands.

Het troostwoord begint met in herinnering te brengen hoe groot de liefde van God voor ons mensen is. Hij weidt uit over zacharias zaharou wolGods goedheid en ziet de huidige plaag ook in dat licht en daarmee van zijn positieve kant. De archimandriet geeft een persoonlijk getuigenis hoe hij deze periode met het coronavirus ziet: 'Wat mijzelf betreft, deze plaag helpt mij. Ik verlangde ernaar het gebed dat ik eerder had, terug te vinden, waarmee ik mijn hele leven vanaf mijn geboorte tot nu toe kan doorlopen, God dankend voor al Zijn weldaden ‘waarvan ik weet en waarvan ik niet weet’; en ook, waarmee ik mijn hele leven kan doorlopen en berouw heb voor al mijn zonden en overtredingen. Het is geweldig om door je leven heen te kunnen bidden terwijl je alle dingen met vastberadenheid voor God brengt. Dan voel je dat je leven verlost is. Daarom helpt deze situatie me echt. Ik raak niet in paniek, maar 'ik zal spijt krijgen van mijn zonde' (Ps. 38:18).

Zo ziet hij het virus ook voor zijn toehoorders: 'Dit virus kan een middel zijn dat God gebruikt om velen tot zichzelf te brengen en tot bekering te komen, en om vele gereedstaande zielen voor Zijn eeuwig Koninkrijk te oogsten.' Met deze laatsten bedoelt hij de mensen die aan het virus sterven. 

Vanuit zijn deels positieve blik bekijkt hij ook de getroffen maatregelen van overheidswege. Hij drukt de mensen op het hart zich niet te verzetten tegen de maatregelen van de regering. Hij zegt tamelijk nadrukkelijk en uitgebreid dat we moeten doen wat de regering zegt. 'Als ze ons vragen onze kerkdiensten te stoppen, laten we ons dan gewoon overgeven en de voorzienigheid van God zegenen.'Indien we geen Pasen in de Kerk zullen hebben, bedenk dan dat elk contact met Christus Pasen is. We ontvangen genade in de Goddelijke Liturgie omdat de Heer Jezus daarin aanwezig is, Hij voltrekt het sacrament en Hij is de Ene, die aan de gelovigen is verleend. Wanneer we echter Zijn Naam aanroepen, gaan we dezelfde Aanwezigheid van Christus binnen en ontvangen we dezelfde genade. [...] Bovendien hebben we ook Zijn woord, vooral Zijn Evangelie.' Op allerlei wijzen kunnen we leven in de tegenwoordigheid van de Heer: 'vasten, aalmoezen geven en elke goede daad'.

Archimandriet Zacharias Zacharou besluit: 'We mogen ook niet wanhopen, maar alleen wijze manieren bedenken om onze levende communicatie met de Persoon van Christus niet te verliezen. Niets kan ons schaden, we moeten gewoon geduld hebben voor een bepaalde periode en God zal ons geduld zien; elk obstakel, elke verleiding wegnemen en we zullen weer de dageraad van vreugdevolle dagen zien, en we zullen onze gemeenschappelijke hoop en liefde vieren die we hebben in Christus Jezus.'

Foto's:
- archimandriet Zacharias Zacharou.

Klik voor de hele tekst op Troostwoord