Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Samen de Heer tegemoet

WILLIBRORDZONDAG 8 NOVEMBER 2020

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Orthodoxie en het coronavirus 1. Rusland

800px Saint Basil Cathedral MoscowWelke maatregelen heeft in een tamelijk recent verleden de Russisch-orthodoxe Kerk genomen in verband met het coronavirus?

Er zijn maatregelen getroffen die ook hier te lande zijn genomen, dus niet alles zal nu wij al enige tijd in die bijzondere COVID 19 pandemic in Moscow 24.03.20 005 14periode verkeren vreemd voor ons zijn. Maar vanuit de eigen aard van de Orthodoxe Kerk zijn sommige maatregelen iets anders dan hier in Nederland. 

Gebed

Er werden hygiënische maatregelen getroffen. De kerken worden niet gesloten. De gelovigen wordt om gebed gevraagd voor de overwinning op deze ziekte en om kracht voor de artsen. 

Gezegend werk

Op 11 maart gaf de Heilige Synode van de Russisch-orthodoxe Kerk een verklaring af. Het werk van medisch personeel en vrijwilligers om de zieken te verzorgen en verdere verbreiding van het virus te stoppen wordt als een gezegend werk beschouwd. Tijdens de epidemie wordt aan niemand geestelijke bijstand of deelname aan de eucharistie geweigerd. De kerk roept bij het uitdelen van de communie op tot het meenemen van eigen bekertjes (men communiceert normaliter door een lepel met daarop het heilig Brood gedrenkt in de Wijn) en tot het regelmatig desinfecteren van de iconen. (De orthodoxe gelovigen vereren de iconen door ze te kussen). 

Bisdom Moskou

Op 17 maart volgde een instructie van het bisdom Moskou. Bij de communie wordt het lepeltje na elke uitdeling met alcohol gedesinfecteerd, wordt de wijn individueel in een wegwerpbekertje uitgedeeld en wordt de mond en het lepetje afgedaan met wegwerpdoekjes die daarna verbrand worden.
Ook werden specilae maatregelen getroffen bij het toedienen van de Doop en Myronzalving (vormsel). Aan het einde van de liturgie wordt het handkruis dat de priester in zijn hand heeft niet gekust, noch zijn hand.

Andere maatregelen

Zondagsscholen en parochiebijeenkomsten worden gecanceld.
De maatschappelijke diensten van de parochies en de kloosters worden opgeroepen oudere mensen te ondersteunen met levensmiddelen. Alle medewerkers wordt gemaand meerdere keren per dag de handen te wassen en degenen die veel contact hebben met parochianen moeten dagelijks bij zich de temperatuur meten. Het opvolgen van de maatregelen wordt als een opdracht vanuit het Evangelie beschouwd. Zo moeten bij ziekteverschijnselen de gelovigen uit naastenliefde geen kerken bezoek, om anderen niet aan te steken.

(Bron: RGOW, nr 2/3, 2020).

Foto's:
- Basiliuskathedraal te Moskou (Wikimedia Creative Commons/Weroarnau)
- Moskouse metro op 25 maart. Enkele reizigers houden hun sjaal voor neus en mond. (Wikimedia Creative Commons/P. Fisxo)

Volledige Agenda > 

06
nov
Mariënkroon Nieuwkuijk
Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en dr. Eric Bouter, protestants theoloog spreken

08
nov
De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe het er in onze wereld over 50 jaar aan toe zal gaan.

09
dec
TUA
Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging Op woensdag 9 december 2020 organiseren de

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
 • Geert van Dartel zei Meer
  Het boekje is klaar en kan besteld worden bij het secretariaat van de Raad van Kerken 2 weken geleden
 • Ria Voet zei Meer
  Dag beste medewerkers van de Raad van Kerken en MissieNederland, het thema van de gebedsweek van... 2 weken geleden
 • Iemand van Koptische... zei Meer
  —- Schreef:
  Ja zeker paus tawadros de 2e
  maandag 20 juli 2020
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI