Preken is altijd een groot risico

aleksey uminskiyDarja Roscenja interviewde voor de Russische website ‘pravmir.ru’ de Russisch-orthodoxe aartspriester Aleksej Uminskij over problemen die zich in deze tijd voordoen bij het preken tijdens de liturgie.

We geven een vertaling en samenvatting van dit interview met daarna een kort commentaar van de vertaler, Paul Baars. Uminskij geeft aan dat de context van de huidige preek veranderd is ten opzichte van het verleden. Mensen luisteren kritischer naar een preek. Uminskij spitst zijn visie op de preek helemaal toe op de huige tijd. Paul Baars plaatst in zijn nabeschouwing een en ander binnen de ontwikkelingen sinds de perestrojka. Zat men eerst om uitleg verlegen, allengs bleek dat veel gelovigen niet voor de uitleg via de preek naar de kerk komen. 

Protoierey Aleksey Uminskiy

Overige onderwerpen

Verder komen in deze Pokrof de volgende onderwerpen aan de orde. Het openingsartikel gaat over de Russische dichter Vjatsjeslav Ivanov, een beroemdheid in zijn tijd. Hoe verging het een groepje Derde-orde zusters Dominicanessen onder het communisme in zijn beginjaren. In Roemenië staan de kloosters voor de vraag 'Hoe nu verder?' nu het grote aantal roepingen verleden tijd is. Van vader Pavel Adelgeim is er een preek over Serafim van Sarov. Razvan Porumb beantwoordt de vraag 'Is oecumene orthodox?'. Tot slot is er de rubriek 'Byzantijnse liturgie', dit keer over het zogeheten Gebed van Efrem in de Grote Vasten.

 

Jaargang 67 Nummer 2

 

 Foto's: vader Aleksej Uminskij