Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Samengeroepen om vredestichters te zijn

Dialoog tussen Doopsgezinden en Katholieken

Verslag van de Internationale Dialoog tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Mennonite World Conference 1998-2003, uitgave van de Katholieke Vereniging voor Oecumene, Den Bosch, 2020, 180 pp.

Bestel nu!

€ 10,00

exl. verzendkosten

Samen de Heer tegemoet

WILLIBRORDZONDAG 8 NOVEMBER 2020

Heruitgave

Oecumenisch Directorium

€ 7,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Nieuwe categorie

Rome

Reformatie

-

Beraad

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Oriëntaals-orthodoxe kerken in Nederland

21 naamloosAnmar Hayali is coördinator van Samen Kerk in Nederland (SKIN), de landelijke vereniging van migrantenkerken en internationale kerken, www.samenkerkinnederland.nl. Hij schetst de huidige situatie van de Oriëntaals-orthodoxe kerken in Nederland. 

De Oriëntaals-orthodoxe kerken onderscheiden zich van de andere kerkgenootschappen door de christologische leer van de18 naamloos3 eenheid van de god-menselijke natuur van Christus, zonder enige scheiding of verwarring en onveranderlijk. Zij beroepen zich op de eerste oecumenische concilies van de ongedeelde kerk: Nicea (in het jaar 325), Constantinopel (381) en Efeze (431). Echter, de Oriëntaals-orthodoxe kerken staan niet achter de twee-naturen leer van Christus volgens het concilie van Chalcedon in 451, die (onder meer) de Rooms-katholieke Kerk en de Oosters-orthodoxe kerken, zoals de Russisch- en Grieks-orthodoxe kerken, aanhangen.
Tot de groep Oriëntaals-orthodoxe kerken behoren de Syrisch-orthodoxe Kerk en de nauw met haar verwante Malankara Syrisch-orthodoxe Kerk van Kerala in India, de Koptisch-orthodoxe Kerk van Egypte, de Armeens-apostolische Kerk, de Ethiopisch-orthodoxe Tewahedo Kerk en de Eritrees-orthodoxe Tewahedo Kerk.
Al deze kerken op de Malankara-kerk na zijn aanwezig met parochies in Nederland.

En wat nog meer...

Paul Baars beschrijft hoe er in  het Russische bisdom Pskov met de nieuwe bisschop een frisse wind waait. In een interview vertelt de Servisch-orthodoxe protodiaken Radomir Rakic over wijlen patriarch Pavle van Servië. J. Pageau schrijft over de Georgische icoonschilder Amiran Goglidze, hoe deze iconen schildert in de traditionele Georgische stijl. In een artikel over Alexius, de Man Gods, laat Leo van Leijsen het legendarische wel en wee van deze bijzondere heilige zien. Dolf Bruinsma schrref een recensie van het boek van Victor Roudometov over burgerschap en natie op de Balkan. En de rubriek 'Byzantijnse liturgie' handelt dit keer over de liturgie van de Voorafgewijde Gaven.

Jaargang 67 Nummer 1

Foto's (Archief A. Hayali): 
- Anmar Hayali met een kerkelijke gast uit India;
- Een Eritrees-orthodoxe viering. 

Volledige Agenda > 

06
nov
Mariënkroon Nieuwkuijk
Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s-Hertogenbosch en dr. Eric Bouter, protestants theoloog spreken

08
nov
De tijden zijn onzeker. Het valt niet te voorzien hoe het er in onze wereld over 50 jaar aan toe zal gaan.

09
dec
TUA
Het priesterschap van alle gelovigen: oecumenisch aanknopingspunt én uitdaging Op woensdag 9 december 2020 organiseren de

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Geert van Dartel zei Meer
 • Geert van Dartel zei Meer
  Het boekje is klaar en kan besteld worden bij het secretariaat van de Raad van Kerken 2 weken geleden
 • Ria Voet zei Meer
  Dag beste medewerkers van de Raad van Kerken en MissieNederland, het thema van de gebedsweek van... 2 weken geleden
 • Iemand van Koptische... zei Meer
  —- Schreef:
  Ja zeker paus tawadros de 2e
  maandag 20 juli 2020
Inloggen


 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI