Katholieke Vereniging voor Oecumene

Athanasius & Willibrord

Uit Liefde voor God

"Doof de Geest niet uit"

€ 5,- excl. verzendkosten

Bestel nu!

Slide background

Nieuwe reeks:

Sacramenten in

Oosterse kerken

Slide background

From Conflict to Communion

In het Nederlands vertaald

Slide background

Update: Nu ook Common Prayer

In het Nederlands vertaald

Slide background

The Church

Towards a Common Vision

Faith and Order Paper 214

Redactie boek 'Spirituele oecumene' reageert op kritiek

spirituele oecumeneIn september verschijnt onder redactie van dr. Klaas van der Zwaag en dr. Herman Speelman de bundel 'Spirituele oecumene - over de vele vormen van onze gezamenlijke en persoonlijke omgang met God'. De aankondiging van deze publicatie leidde op de facebook pagina van de Katholieke Vereniging voor Oecumene tot scherpe kritiek op het geringe aantal vrouwelijke auteurs dat aan deze bundel heeft meegewerkt. Hieronder een korte reactie van de redactie. Tevens nemen we hier de aankondiging op van de conferentie die op 28 september bij gelegenheid van de presentatie van deze bundel in Amersfoort wordt gehouden.

Door enkele personen is op Facebook bezwaar aangetekend tegen het feit dat de bundel Spirituele oecumene - in september te verschijnen - slechts twee vrouwelijke auteurs bevat. Het doel van het boek over de gezamenlijke en persoonlijke omgang met God is om de wereldwijde geestelijke eenheid onder christenen te bevorderen. Onze insteek is niet apologetisch of kerkpolitiek en we willen ook de goede naam van geen enkele man of vrouw tekort doen noch bepaalde groepen christenen of van andere spirituele stromingen aantasten. Wat ons voor ogen staat is om gedachtig de eerste bede van het Onze Vader een bijdrage te leveren aan de eer van God door de hartelijke onderlinge liefdeband in spirituele zin te bevorderen, waarbij ons steeds het Grote Gebod voor ogen staat (Deutr. 6:5; Mt. 22:37v.) omdat Zijn naam en wil ons verbindt. In Christus verbonden, Herman Speelman en Klaas van der Zwaag

Conferentie: Kerkmuren: zegen of vloek?

Datum: zaterdag 28 september 2019, Ichthuskerk, Grote Haag 154 te Amersfoort 10.00-16.00 uur

Thema: De kerk in de 21ste eeuw in het spanningsveld van hoog- en laagkerkelijke spiritualiteit

Aanleiding: De publicatie van Spirituele oecumene. Over de vele vormen van onze gezamenlijke en persoonlijke omgang met God onder redactie van dr. Herman Speelman en dr. Klaas van der Zwaag

Georganiseerd door: Vereniging Protestants Nederland, Uitgeverij Brevier en de leerstoel Reformed Ecclesiology and Catholicism in oprichting, uitgaand van de Stichting Nationale Synode, in samenwerking met de Theologische Universiteit Apeldoorn en de Theologische Universiteit Kampen.

Programma

Ochtend:

 • Opening door M. Uitbeijerse, bestuurslid van Protestants Nederland
 • Prof. dr. A. van de Beek, emeritushoogleraar theologie Amsterdam, ”De ene Geest en de Katholieke Kerk”
 • Presentatie boek van dr. Herman Speelman, wetenschappelijk medewerker in Kampen, en dr. Klaas van der Zwaag, hoofdredacteur Protestants Nederland
 • Mgr. T. F. M. Visser, vicaris-generaal van het bisdom Rotterdam, ”Van hart tot hart. Samen bidden om eenheid”
 • Prof. dr. P. Nullens, hoogleraar theologie ETF Leuven, ”Vurig door Gods Geest, samen missionair, profetisch en transformerend”
 • Gesprek onder leiding van drs. A.G. Knevel, voormalig programmadirecteur van de EO

Middag:

 • Prof. dr. W. van Vlastuin, hoogleraar theologie Hersteld Hervormd Seminarie, Amsterdam, ”Katholiciteit of plurale diversiteit?” 
 • Dr. E. P. Meijering, gepensioneerd lector theologie Leiden, ”Hoe ver willen we gaan in onze vrijheid?”
 • Gesprek onder leiding van drs. A.G. Knevel
 • Evaluatie en sluiting: dr. ir. J. van der Graaf, oud-algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond.

Kosten voor de gehele dag: € 15, incl. lunch en koffie.

De kerk is goed bereikbaar met de trein en bevindt zich naast een parkeergarage (Koestraat); buiten de Stadsring is er gelegenheid tot gratis parkeren.

In verband met de catering is aanmelding gewenst bij L. J. van Valen, penningmeester van Protestants Nederland:

 

 

 

 

Volledige Agenda > 

15
sept
Van 1 september t/m 4 oktober wordt in de kerken de periode voor de Schepping gehouden. Het Vlaamse

17
sept
Nieuwe Gracht 61 Utrecht
4 studiemiddagen Als God renoveert. Gelooft u dat het kan? Een bloeiende parochiegemeenschap waarin mensen van alle leeftijden en achtergronden

19
sept
Landelijk Dienstencentrum PKN
Een studiemiddag van het WKO (oecumenisch Werkverband voor Kerkelijk Opbouwwerk) en de Dienstenorganisatie van

19
sept
Grote Kerk in 's-Hertogenbosch
Hierbij de aankondiging van het najaarsseizoen 2019 van Bēt Drāshā – Oosters christelijk Leerhuis in

28
sept
Ichtuskerk Amersfoort
Conferentie: Kerkmuren: zegen of vloek? Datum: zaterdag 28 september 2019, Ichthuskerk, Grote Haag 154 te Amersfoort 10.00-16.00 uur Thema: De kerk in

 

 

Laatste lezersreacties:

 • Teun van der Leer zei Meer
  Dank je wel Geert voor je heldere reactie. 2 weken geleden
 • Marcel Poorthuis zei Meer
  Dat het de redactie niet is opgevallen zegt al heel wat over die 'spirituele oecumene'!
  Iets anders... 3 weken geleden
 • Idelette Otten zei Meer
  Waarde Geert
  ‘Waar het gesprek over zou moeten gaan’.
  Nieuwsgierig begon ik te lezen. Maar... 3 weken geleden
 • Tom Buitendijk zei Meer
  Evenwichtige reactie. Maar het had de redactie toch ook zelf kunnen opvallen dat weinig vrouwelijke... 3 weken geleden

 

 

Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door een
bijdrage van de Commissie Projecten in Nederland (PIN)
van de Nederlandse Religieuzen (KNR).


 

 

 

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Emmaplein 19D 5211 VZ 's-Hertogenbosch
T:  073-7370026   M: 

KvK 51477351
IBAN-nummer:  NL97 INGB 0000 8019 19
IBAN-nummer:  NL73 INGB 0001 0876 28 

 

LogoWebsiteANBI